« Łuk 8:42 Ewangelia Łukasza 8:43 Łuk 8:44 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574A niewiasta była wpłynieniu krwie od lat dwunaście, która na lekarze nałożywszy wszytkę majętność, niemogła od żadnego być zleczona.
2.WUJEK.1923A niewiasta niektóra miała płynienie krwie od lat dwunaście, która wydała była na lekarze wszystkę swą majętność, a nie mogła być od żadnego uleczona,
3.RAKOW.NTA niewiasta cierpiąca płynienie krwie od lat dwunaście, która na lekarze nałożywszy wszytkę żywność, nie mogła być od żadnego uleczona,
4.GDAŃSKA.1881A niewiasta, która płynienie krwi cierpiała od lat dwunastu, i wynałożyła była na lekarzy wszystko swoje pożywienie, a nie mogła być od nikogo uleczona,
5.GDAŃSKA.2017A kobieta, która od dwunastu lat cierpiała na krwotok i wydała na lekarzy całe swoje mienie, a żaden nie mógł jej uleczyć;
6.SZCZEPAŃSKI{Pewna} zaś niewiasta, która od lat dwunastu chorowała na krwiotok, {która na lekarzy wydała cały swój majątek}, a żaden uleczyć jej nie mógł,
7.MARIAWICIA była jedna niewiasta, która miała płynienie krwi od lat dwunastu, i już była wydała na lekarzy wszystką majętność swoją, a jednak żaden jej uzdrowić nie mógł.
8.BIESZK.ŁUK.1931A była pomiędzy nimi pewna niewiasta, która od lat dwunastu chorowała na krwiotok i cały swój majątek wydała na lekarzy. Żaden przecież jej uleczyć nie mógł.
9.GRZYM1936Tymczasem pewna niewiasta, która już od lat dwunastu cierpiała na krwotok i cały swój majątek wydała na lekarzy, a nikt jej nie mógł pomóc,
10.DĄBR.WUL.1973A niewiasta pewna mająca krwotok od lat dwunastu, która na lekarzy wydała całe swoje mienie, a przez żadnego uleczoną być nie mogła,
11.DĄBR.GR.1961A jakaś niewiasta, mająca krwotok od lat dwunastu, która na lekarzy wydała całe swoje mienie, a przez żadnego uleczona być nie mogła,
12.TYSIĄCL.WYD5A pewna kobieta, która od dwunastu lat cierpiała na upływ krwi, całe swe mienie wydała na lekarzy, z których żaden nie mógł jej uleczyć,
13.BRYTYJKAA niewiasta, która miała krwotok od dwunastu lat i na lekarzy wydała całe swoje mienie, a nikt nie mógł jej uleczyć,
14.POZNAŃSKAA kobieta, która od lat dwunastu cierpiała na krwotok i cały swój majątek wydała na lekarzy, a żaden jej nie mógł uleczyć,
15.WARSZ.PRASKAA kiedy tam szedł napierany przez tłumy, oto pewna kobieta chora od lat dwunastu na upływ krwi – wydała na lekarzy już cały swój majątek i żaden jej nie wyleczył –
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A niewiasta, która była od dwunastu lat w upływie krwi i wydała na lekarzy całe środki do życia, a przez nikogo nie mogła zostać uzdrowiona,
17.EIB.BIBLIA.2016.LITWtem pewna kobieta, która przez dwanaście lat cierpiała na krwotok i wydała na lekarzy wszystko, co miała na swoje utrzymanie, a żaden nie potrafił jej uzdrowić,
18.TOR.PRZ.2023A kobieta, mająca od dwunastu lat upływ krwi, która wszystkie swoje środki na życie wydała u lekarzy, a nie mogła zostać przez żadnego z nich uleczona,