« Łuk 8:44 Ewangelia Łukasza 8:45 Łuk 8:46 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574I rzekł Jesus: Kto się mnie dotyka? A gdy się zapierali wszytcy, rzekł Piotr, i którzy z nim (byli:) nauczycielu tłumy cisną cię, i gniotą, a mówisz: kto się mnie dotyka?
2.WUJEK.1923I rzekł Jezus: Kto jest, co się mnie dotknął? A gdy wszyscy przeli, rzekł Piotr i ci, którzy z nim byli: Mistrzu! rzesze cię ściskają i tłoczą, a mówisz: Kto się mnie dotknął?
3.RAKOW.NTI rzekł Jezus: Kto jest co się mnie dotknął? a gdy przeli wszyscy, rzekł Piotr i oni którzy z nim byli: Mistrzu tłumy cię tłoczą i ściskają, a mówisz: Kto jest co się mnie dotknął?
4.GDAŃSKA.1881I rzekł Jezus: Któż jest, co się mnie dotknął? a gdy się wszyscy zapierali, rzekł Piotr, i ci, którzy z nim byli: Mistrzu! lud cię ciśnie i tłoczy, a ty mówisz: Kto się mnie dotknął?
5.GDAŃSKA.2017Wtedy Jezus zapytał: Kto mnie dotknął? A gdy wszyscy się wypierali, Piotr i ci, którzy z nim byli, powiedzieli: Mistrzu, ludzie się do ciebie cisną i tłoczą, a ty pytasz: Kto mnie dotknął?
6.SZCZEPAŃSKIJezus zaś rzekł: Któż się Mnie dotknął? A gdy wszyscy się zapierali, przemówił Piotr i jego towarzysze: Mistrzu, rzesze się tłoczą koło Ciebie i potrącają, {a Ty mówisz: Kto się Mnie dotknął?}.
7.MARIAWICII rzekł Jezus: Kto się Mnie teraz dotknął? A gdy się wszyscy zapierali, rzekł Piotr i ci, co z nim byli: Mistrzu, rzesze Cię ściskają i tłoczą, a Ty mówisz: Kto się Mnie teraz dotknął?
8.BIESZK.ŁUK.1931Wtedy pytał się Jezus stojących dookoła niego: „Kto się mnie dotknął?”. Gdy nikt się nie zgłaszał, odezwał się Piotr i jego towarzysze: „Mistrzu, ludzie tłoczą się ze wszech stron i nieomal cię nie rozszarpują, a ty pytasz jeszcze: Kto się mnie dotknął?”.
9.GRZYM1936A Jezus zapytał: Kto mię dotknął? A iż wszyscy zaprzeczali, Piotr i towarzysze rzekli mu: Mistrzu, lud cię ściska i gniecie a ty pytasz: Kto mię dotknął?
10.DĄBR.WUL.1973I rzekł Jezus: Kto się mnie dotknął? A gdy się wszyscy zapierali, rzekł Piotr i ci, którzy z nim byli: Nauczycielu, rzesze cię cisną i tłoczą, a ty mówisz: Kto się mnie dotknął?
11.DĄBR.GR.1961I pytał Jezus: Kto się mnie dotknął? A gdy się wszyscy zapierali, rzekł Piotr: Nauczycielu, rzesze się cisną na ciebie i tłoczą.
12.TYSIĄCL.WYD5Lecz Jezus zapytał: Kto się Mnie dotknął? Gdy wszyscy się wypierali, Piotr powiedział: Mistrzu, to tłumy zewsząd Cię otaczają i ściskają.
13.BRYTYJKAI rzekł Jezus: Kto się mnie dotknął? A gdy wszyscy się zapierali, rzekł Piotr: Mistrzu, tłumy cisną się do ciebie i tłoczą.
14.POZNAŃSKAA Jezus zapytał: - Kto się Mnie dotknął? A że wszyscy się wypierali, Piotr powiedział: - Nauczycielu, tłumy się tłoczą wokół Ciebie i popychają Cię!
15.WARSZ.PRASKAA Jezus zapytał: Kto Mnie dotknął? Gdy zaś nikt się nie przyznawał, odezwał się Piotr: Nauczycielu, całe tłumy napierają zewsząd i ściskają Cię.
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A Jezus powiedział: Kto się mnie dotknął? Ale wszyscy się wypierali, Piotr oraz wszyscy z nim. Zaś Piotr powiedział: Mistrzu, otaczają cię tłumy i cisną, a mówisz: Kto mnie dotknął?
17.EIB.BIBLIA.2016.LITKto Mnie dotknął? - zapytał Jezus. Podczas gdy wszyscy zaprzeczali, Piotr zauważył: Mistrzu, tłumy zewsząd Cię otaczają i ściskają.
18.TOR.PRZ.2023I Jezus powiedział: „Kto mnie dotknął?” A gdy wszyscy wypierali się, powiedział Piotr i ci, którzy byli z Nim: Mistrzu! Tłumy cisną się i tłoczą, a Ty mówisz: Kto mnie dotknął?