« Łuk 8:45 Ewangelia Łukasza 8:46 Łuk 8:47 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574A Jesus rzekł: dotknął się mnie kto. Bo ja poznałem moc wychodzącą odemnie.
2.WUJEK.1923A Jezus rzekł: Tknął się mnie ktoś; bo ja wiem, że moc wyszła odemnie.
3.RAKOW.NTA Jezus rzekł: Tknął się mnie ktoś, bom ja poznał, że moc wyszła odemnie.
4.GDAŃSKA.1881I rzekł Jezus: Dotknął się mnie ktoś, bom poznał, że moc ode mnie wyszła.
5.GDAŃSKA.2017Jezus jednak powiedział: Ktoś mnie dotknął, bo poczułem, że moc wyszła ze mnie.
6.SZCZEPAŃSKIAle Jezus powiedział: Ktoś się Mnie dotknął, bo poczułem, że moc <cudotwórcza> udzieliła się ze Mnie.
7.MARIAWICII rzekł Jezus: Dotknął się Mnie ktoś, bo Ja czuję, że ze Mnie moc wyszła.
8.BIESZK.ŁUK.1931Ale Jezus mu odpowiedział: „Tknął się mnie ktoś, bo poczułem, że moc cudowna wyszła ode mnie”.
9.GRZYM1936Jezus odpowiedział: Ktoś mię dotknął, bo wiem, że moc wyszła ze mnie.
10.DĄBR.WUL.1973I rzekł Jezus: Dotknął się mnie ktoś, bo wiem, że moc moja przejawiła się na zewnątrz.
11.DĄBR.GR.1961I rzekł Jezus: Dotknął się mnie ktoś, bo poznałem, że moc moja przejawiła się na zewnątrz.
12.TYSIĄCL.WYD5Lecz Jezus rzekł: Ktoś się Mnie dotknął, bo poznałem, że moc wyszła ode Mnie.
13.BRYTYJKAJezus zaś rzekł: Dotknął się mnie ktoś; poczułem bowiem, że moc wyszła ze mnie.
14.POZNAŃSKAAle Jezus rzekł: - Ktoś się Mnie dotknął, bo poczułem moc ze Mnie wychodzącą.
15.WARSZ.PRASKAJezus jednak powiedział: Dotknął Mnie ktoś, bo poczułem, jak wyszła ze Mnie moc.
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Ale Jezus powiedział: Ktoś mnie dotknął, gdyż ja poznałem moc, która ze mnie wyszła.
17.EIB.BIBLIA.2016.LITJezus jednak powiedział: Ktoś Mnie dotknął, gdyż poczułem, że wyszła ze Mnie moc.
18.TOR.PRZ.2023A Jezus powiedział: „Ktoś mnie dotknął, bo poznałem, że moc wyszła ze mnie.”