« Łuk 8:46 Ewangelia Łukasza 8:47 Łuk 8:48 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574A widząc niewiasta iż się nieutaiła, drżąc przyszła, i przypadszy (do nóg) jego, prze którą przyczynę dotknęła się go była opowiedziała jemu przed wszem ludem, i jako zleczona natychmiast.
2.WUJEK.1923A widząc niewiasta, że się nie zataiła, drżąc przyszła i przypadła do nóg jego, i dla któréj się go przyczyny dotknęła, oznajmiła przede wszystkim ludem, i jako natychmiast uzdrowiona była.
3.RAKOW.NTA ujźrzawszy ona niewiasta że się nie zataiła, drżąc przyszła, i przypadszy do niego, dla której się go przyczyny tknęła, opowiedziała mu przed wszytkim onym ludem, i jako uzdrowiona była natychmiast.
4.GDAŃSKA.1881A widząc ona niewiasta, że się nie utaiła, ze drżeniem przystąpiła i upadła przed nim, i dlaczego się go dotknęła, powiedziała mu przed wszystkim ludem, i jako zaraz uzdrowiona była.
5.GDAŃSKA.2017Wtedy kobieta, widząc, że się nie ukryje, z drżeniem podeszła i upadłszy przed nim, powiedziała wobec wszystkich ludzi, dlaczego go dotknęła i jak natychmiast została uzdrowiona.
6.SZCZEPAŃSKIWidząc przeto niewiasta, że się nie ukryje, ze drżeniem zbliżyła się, i upadłszy Mu [do nóg] wobec całego ludu wyznała, z jakiej to przyczyny dotknęła się Go, i jak natychmiast została uleczona.
7.MARIAWICIA widząc niewiasta, że się nie zataiło, drżąc przystąpiła i padła u nóg Jego, i oznajmiła przed wszystkim ludem, dla której przyczyny dotknęła się Go, i jako też natychmiast uzdrowioną została.
8.BIESZK.ŁUK.1931Niewiasta przeto, widząc, że się nie ukryje, przystąpiła z drżeniem do Jezusa i przypadłszy mu do nóg, w obecności całego ludu wyznała, czemu się go dotknęła, i jako natychmiast była uzdrowiona.
9.GRZYM1936A niewiasta, widząc, że się ukryć nie może, cała drżąca rzuciła mu się do stóp. I opowiedziała przed wszystkimi, dlaczego go dotknęła i jak natychmiast odzyskała zdrowie.
10.DĄBR.WUL.1973A widząc niewiasta, że się nie utaiła, podeszła drżąc i padła do nóg jego. I wobec wszystkiego ludu oznajmiła, dlaczego się go dotknęła i jak natychmiast uzdrowiona została.
11.DĄBR.GR.1961A niewiasta widząc, że się nie utaiła, podeszła drżąc. I upadłszy do stóp jego, oznajmiła wobec wszystkiego ludu, dlaczego się go dotknęła i jak natychmiast została uzdrowiona.
12.TYSIĄCL.WYD5Wtedy kobieta, widząc, że się nie ukryje, podeszła drżąca i padłszy przed Nim, opowiedziała wobec całego ludu, dlaczego się Go dotknęła i jak natychmiast została uleczona.
13.BRYTYJKAA niewiasta, spostrzegłszy, że się nie może ukryć, podeszła z drżeniem i padłszy przed nim, oznajmiła przed całym ludem, z jakiego powodu się go dotknęła i jak natychmiast została uleczona.
14.POZNAŃSKAKiedy kobieta spostrzegła, że się nie ukryje, przyszła z drżeniem i przypadłszy do Niego wyznała wobec całego ludu, z jakiego powodu Go się dotknęła i że natychmiast została uzdrowiona.
15.WARSZ.PRASKAWówczas kobieta owa widząc, że się nie ukryje, przyszła; drżąc cała, upadła Mu do nóg i powiedziała, wobec wszystkich ludzi, czemu się Go dotknęła i jak natychmiast [po dotknięciu] została uleczona.
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A owa niewiasta zobaczyła, że się nie ukryła, więc podeszła z drżeniem, przypadła do niego oraz oznajmiła wobec całego ludu, z jakiej przyczyny się go dotknęła i jak zaraz została uzdrowiona.
17.EIB.BIBLIA.2016.LITKobieta zrozumiała, że jej czyn nie uszedł uwagi. Podeszła zatem z drżeniem, przypadła do Jezusa i publicznie wyznała, dlaczego Go dotknęła; wyznała też, że natychmiast została uleczona.
18.TOR.PRZ.2023A widząc kobieta, że nie uszła uwadze, przystąpiła z drżeniem i padła przed Nim, i powiedziała Mu przed całym ludem, z jakiego powodu dotknęła się Go, i jak od razu została uzdrowiona.