« Łuk 8:47 Ewangelia Łukasza 8:48 Łuk 8:49 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574A on rzekł jej: Ufaj córko, wiara twoja uzdrowiła cię, idź w pokoju.
2.WUJEK.1923A on jéj powiedział: Córko! wiara twoja ciebie uzdrowiła, idź w pokoju.
3.RAKOW.NTA on rzekł jej: Tusz sobie dobrze Córko, wiara twa zachowała cię; idźże w pokoju.
4.GDAŃSKA.1881A on jej rzekł: Ufaj, córko! wiara twoja ciebie uzdrowiła; idźże w pokoju.
5.GDAŃSKA.2017On zaś powiedział do niej: Ufaj, córko! Twoja wiara cię uzdrowiła, idź w pokoju.
6.SZCZEPAŃSKIOn zaś rzekł do niej: Córko, wiara twoja uzdrowiła cię; idź w pokoju!
7.MARIAWICIAle On rzekł jej: Córko, wiara twoja ciebie zdrową uczyniła, idź w pokoju.
8.BIESZK.ŁUK.1931Na to powiedział do niej Jezus: „Córko, wiara twoja ciebie uzdrowiła; idź w pokoju!”.
9.GRZYM1936A on rzekł do niej: Córko, wiara twoja uzdrowiła cię: idź w pokoju.
10.DĄBR.WUL.1973A on jej rzekł: Córko, wiara twoja uzdrowiła cię, idź w pokoju.
11.DĄBR.GR.1961A on jej rzekł: Córko, wiara twoja uzdrowiła cię, idź w pokoju.
12.TYSIĄCL.WYD5Jezus rzekł do niej: Córko, twoja wiara cię ocaliła, idź w pokoju.
13.BRYTYJKAOn zaś rzekł do niej: Córko, wiara twoja uzdrowiła cię, idź w pokoju.
14.POZNAŃSKAOn zaś jej powiedział: - Córko, wiara twoja cię zbawiła. Idź w pokoju!
15.WARSZ.PRASKAJezus zaś rzekł do niej: Córko, wiara twoja uzdrowiła cię. Idź w pokoju.
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zaś on jej powiedział: Ufaj, córko; twoja wiara cię uzdrowiła; idź w pokoju.
17.EIB.BIBLIA.2016.LITWtedy Jezus zwrócił się do niej: Córko, twoja wiara cię ocaliła. Idź w pokoju.
18.TOR.PRZ.2023A On jej powiedział: „Ufaj, córko! Wiara twoja cię ocaliła. Idź w pokoju.”