« Łuk 8:4 Ewangelia Łukasza 8:5 Łuk 8:6 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Wyszedł rozsiewca siać nasienia swego. A gdy siał, to jednak padło przy drodze, i podeptano jest, i ptacy niebiescy pozobali je.
2.WUJEK.1923Wyszedł który sieje, siać nasienie swoje. A gdy siał, jedno upadło podle drogi i podeptano jest, a ptacy niebiescy pozobali je.
3.RAKOW.NTWyszedł siewca siać nasienie swoje; a gdy on siał, jednoć padło podle drogi i podeptane jest, i ptacy niebiescy wyjedli je.
4.GDAŃSKA.1881Wyszedł rozsiewca, aby rozsiewał nasienie swoje; a gdy on rozsiewał, tedy jedno padło podle drogi i podeptane jest, a ptaki niebieskie podziobały je.
5.GDAŃSKA.2017Siewca wyszedł siać swoje ziarno. A gdy siał, jedno padło przy drodze i zostało podeptane, a ptaki niebieskie wydziobały je.
6.SZCZEPAŃSKIWyszedł siewca, by zasiać ziarno swoje. I kiedy siał, jedno padło podle drogi, zostało zadeptane, i ptactwo powietrzne wydziobało je.
7.MARIAWICIWyszedł ten który sieje, rozsiewać nasienie swoje. A gdy rozsiewał, jedno upadło przy drodze, i podeptane zostało, i ptaki niebieskie wyzbierały je.
8.BIESZK.ŁUK.1931„Wyszedł siewca, by zasiać ziarno swoje. A gdy siał, jedno padło podle drogi. Tam zadeptano je i ptactwo niebieskie wydziobało je.
9.GRZYM1936Wyszedł siewca na siejbę. A kiedy siał, niektóre ziarna padły przy drodze i zostały podeptane a ptaki podziobały je;
10.DĄBR.WUL.1973Wyszedł siewca rozsiewać nasienie swoje. A gdy siał, jedno padło przy drodze. I zdeptane jest, a ptaki niebieskie wydziobały je.
11.DĄBR.GR.1961Wyszedł siewca rozsiewać ziarna. A kiedy siał, jedno padło przy drodze. I zostało zdeptane, i ptaki niebieskie wydziobały je.
12.TYSIĄCL.WYD5Siewca wyszedł siać swoje ziarno. A gdy siał, jedno padło na drogę i zostało podeptane, a ptaki podniebne wydziobały je.
13.BRYTYJKAWyszedł siewca rozsiewać ziarno swoje. A gdy siał, jedno padło na drogę i zostało zdeptane, a ptaki niebieskie zjadły je.
14.POZNAŃSKA- Siewca wyszedł zasiać ziarno. A kiedy siał, jedno upadło na drogę, zostało zdeptane i zjadły je ptaki latające w powietrzu.
15.WARSZ.PRASKAWyszedł siewca, aby zasiać swe ziarno. A kiedy rzucał ziarno, jedno upadło obok drogi, zostało zdeptane, a potem ptaki niebieskie wydziobały je.
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Wyszedł siewca, by zasiać swoje ziarno. Zaś w czasie jego siania, oto padło ono obok drogi, zostało zdeptane oraz zjadły je ptaki nieba.
17.EIB.BIBLIA.2016.LITPewien siewca wyszedł obsiać pole. W czasie siania niektóre ziarna padły na skraj drogi. Tam zostały podeptane i wyjedzone przez ptactwo polne.
18.TOR.PRZ.2023„Siewca wyszedł zasiać swoje ziarno; a gdy on siał, jedno padło przy drodze, i zostało podeptane; a ptaki z nieba je wyjadły.