« Łuk 8:49 Ewangelia Łukasza 8:50 Łuk 8:51 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574A Jesus usłyszawszy odpowiedział mu mówiąc: Nie bój się, jedno wierz, a będzie zdrowa.
2.WUJEK.1923A Jezus usłyszawszy to słowo, odpowiedział ojcu dzieweczki: Nie bój się, wierz jedno, a będzie zdrowa.
3.RAKOW.NTA Jezus usłyszawszy odpowiedział mu mówiąc: Nie bój się; tylko wierz, a będzie zachowana.
4.GDAŃSKA.1881Ale Jezus usłyszawszy to, odpowiedział mu, mówiąc: Nie bój się, tylko wierz, a będzie uzdrowiona.
5.GDAŃSKA.2017Ale Jezus, słysząc to, odezwał się do niego: Nie bój się, tylko wierz, a będzie uzdrowiona.
6.SZCZEPAŃSKIA usłyszawszy to [słowo], rzekł Jezus {do ojca dzieweczki}: Nie lękaj się; wierz tylko, a ozdrowieje.
7.MARIAWICIA Jezus usłyszawszy to słowo, odpowiedział ojcu dzieweczki: Nie bój się, jedno wierz, a będzie zdrowa.
8.BIESZK.ŁUK.1931Jezus zaś usłyszawszy to, odpowiedział ojcu dzieweczki: „Nie bój się! Uwierz tylko, a żyć będzie!”.
9.GRZYM1936A Jezus, słysząc te słowa, odparł: Nie bój się, wierz tylko a będzie żywa.
10.DĄBR.WUL.1973Ale Jezus usłyszawszy to odpowiedział ojcu dziewczęcia: Nie bój się, wierz tylko, a będzie uzdrowiona.
11.DĄBR.GR.1961A Jezus usłyszawszy to rzekł mu: Nie bój się, wierz tylko, a będzie ocalona.
12.TYSIĄCL.WYD5Lecz Jezus, słysząc to, rzekł: Nie bój się! Wierz tylko, a będzie ocalona.
13.BRYTYJKAJezus zaś, usłyszawszy to, odpowiedział mu: Nie bój się, tylko wierz, a będzie uzdrowiona.
14.POZNAŃSKAUsłyszawszy to Jezus, odrzekł mu: - Nie lękaj się, wierz tylko, a będzie ocalona!
15.WARSZ.PRASKAUsłyszawszy to Jezus powiedział do ojca dziewczyny: Nie bój się, uwierz tylko, a będzie uratowana.
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zaś kiedy Jezus to usłyszał, odpowiedział mu, mówiąc: Nie bój się, tylko wierz, a będzie uratowana.
17.EIB.BIBLIA.2016.LITJezus posłyszał te słowa i zwrócił się do Jairosa: Nie bój się! Uwierz, a będzie ocalona.
18.TOR.PRZ.2023Ale Jezus, gdy to usłyszał, odpowiedział mu, mówiąc: „Nie bój się; jedynie wierz, a zostanie ocalona.”