« Łuk 8:50 Ewangelia Łukasza 8:51 Łuk 8:52 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574A przyszedszy do domu, niedopuścił wniść nikomu tylko Piotrowi, Jakobowi, i Johanowi a ojcowi dziewki, i matce.
2.WUJEK.1923A wszedłszy w dom, nie dopuścił wniść nikomu z sobą, jedno Piotrowi i Jakóbowi i Janowi, a ojcu i matce dzieweczki.
3.RAKOW.NTA wszedszy w dom, nie dopuścił wniść nikomu jedno Piotrowi Jakubowi i Janowi, i Ojcu dzieweczki i matce.
4.GDAŃSKA.1881A wszedłszy w dom, nie dopuścił z sobą wnijść nikomu, tylko Piotrowi, i Jakóbowi, i Janowi, i ojcu i matce onej dzieweczki.
5.GDAŃSKA.2017Gdy przyszedł do domu, nie pozwolił wejść ze sobą nikomu oprócz Piotra, Jakuba i Jana oraz ojca i matki dziewczynki.
6.SZCZEPAŃSKIA gdy przybył do domu, nie dopuścił, by ktokolwiek z Nim wszedł, prócz Piotra i Jakóba i Jana, i oprócz ojca dziewczęcia i matki.
7.MARIAWICIA gdy przyszedł do domu, nie dopuścił wnijść z sobą nikomu, jedno Piotrowi, i Jakóbowi i Janowi, i ojcu i matce onej dzieweczki.
8.BIESZK.ŁUK.1931Gdy następnie stanął przed domem, nikomu nie pozwolił z sobą wejść prócz Piotra, Jana i Jakóba i prócz ojca i matki tego dziewczęcia.
9.GRZYM1936Gdy przybył na miejsce, nie pozwolił nikomu, prócz Piotra, Jakóba i Jana oraz matki i ojca dziecka, wejść do mieszkania.
10.DĄBR.WUL.1973I gdy przybył do domu, nie dozwolił nikomu wnijść z sobą, jeno Piotrowi, Jakubowi i Janowi wraz z ojcem i matką dziewczęcia.
11.DĄBR.GR.1961I gdy przybył do domu, nie dozwolił nikomu wejść z sobą, tylko Piotrowi, Janowi i Jakubowi wraz z ojcem i matką dziewczęcia.
12.TYSIĄCL.WYD5Gdy przyszedł do domu, nie pozwolił nikomu wejść z sobą, poza Piotrem, Jakubem i Janem oraz ojcem i matką dziecka.
13.BRYTYJKAA przyszedłszy przed dom, nie pozwolił nikomu wejść z sobą, tylko Piotrowi, Janowi i Jakubowi, i ojcu, i matce dziecka.
14.POZNAŃSKAPrzyszedłszy do domu, nie pozwolił nikomu wejść z sobą oprócz Piotra, Jana i Jakuba, i ojca i matki dziecka.
15.WARSZ.PRASKAGdy zaś przyszedł do domu, pozwolił wejść ze sobą do środka tylko Piotrowi, Jakubowi, Janowi oraz ojcu i matce dziewczynki.
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A gdy przyszedł do domu, nie pozwolił nikomu wejść, tylko Piotrowi, Jakóbowi i Janowi, oraz ojcu i matce tej dziewczynki.
17.EIB.BIBLIA.2016.LITPo przybyciu na miejsce, Jezus nie pozwolił nikomu wejść ze sobą do środka, poza Piotrem, Janem, Jakubem, ojcem oraz matką dziecka.
18.TOR.PRZ.2023A po przybyciu do domu, nie pozwolił wejść nikomu, tylko Piotrowi i Jakubowi, i Janowi, ojcu i matce dziewczynki.