« Łuk 8:51 Ewangelia Łukasza 8:52 Łuk 8:53 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Płakali lepak wszytcy i żałowali jej. A on rzekł: Nie płaczcie nie umarła, ale śpi.
2.WUJEK.1923A płakali wszyscy i żałowali jéj; lecz on rzekł: Nie płaczcie! nie umarła dzieweczka, ale śpi.
3.RAKOW.NTA płakali wszyscy i kwilili. A on rzekł: Nie płaczcie; nie umarła ale śpi.
4.GDAŃSKA.1881A płakali wszyscy, i narzekali nad nią. Ale on rzekł: Nie płaczcież! Nie umarłać, ale śpi.
5.GDAŃSKA.2017A wszyscy płakali i lamentowali nad nią. Lecz on powiedział: Nie płaczcie, nie umarła, tylko śpi.
6.SZCZEPAŃSKIA wszyscy płakali i zawodzili nad nią wielkie żale. On atoli rzekł: Nie płaczcie! <bo> nie umarła (dzieweczka), ale śpi.
7.MARIAWICIA opłakiwali ją wszyscy i lamentowali. Ale On im rzekł: Nie płaczcie, nie umarła ta dzieweczka, ale śpi.
8.BIESZK.ŁUK.1931Wszyscy płakali i zawodziili nad nią głośno. Lecz Jezus rzekł: „Nie płaczcie; nie umarła dzieweczka, ale śpi”.
9.GRZYM1936A wszyscy płakali i żałowali jej. Jezus im rzekł: Nie płaczcie: nie umarła dziewczynka, ale śpi.
10.DĄBR.WUL.1973A płakali wszyscy i żałowali jej. A on rzekł: Nie płaczcie, nie umarła dzieweczka, ale śpi.
11.DĄBR.GR.1961A płakali wszyscy i żałowali jej. A on rzekł: Nie płaczcie, bo nie umarła, ale śpi.
12.TYSIĄCL.WYD5A wszyscy płakali i zawodzili nad nią. Lecz On rzekł: Nie płaczcie, bo nie umarła, tylko śpi.
13.BRYTYJKAA wszyscy płakali i żałowali jej. On zaś rzekł: Nie płaczcie, nie umarła, lecz śpi.
14.POZNAŃSKAA wszyscy zawodzili i opłakiwali ją. Jezus zaś powiedział: - Nie płaczcie, ona nie umarła, ale śpi.
15.WARSZ.PRASKAWszyscy płakali i żałowali jej. A On powiedział: Nie płaczcie! Dziewczynka nie umarła, tylko śpi.
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A wszyscy za nią płakali oraz bili się w piersi. Ale on powiedział: Nie płaczcie; nie umarła, lecz śpi.
17.EIB.BIBLIA.2016.LITW domu wszyscy płakali i na znak żałoby po dziewczynce bili się w pierś. Przestańcie płakać - powiedział do nich Jezus - ona nie umarła, tylko śpi.
18.TOR.PRZ.2023A wszyscy płakali i bili się w pierś z żalu za nią. Lecz On powiedział: „Nie płaczcie! Nie umarła, ale śpi.”