« Łuk 8:55 Ewangelia Łukasza 8:56 Łuk 9:1 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574I zlękli się rodzicy jej, a on zapowiedział im aby nikomu niepowiedali co się stało.
2.WUJEK.1923I zdumieli się rodzice jéj, którym rozkazał, aby nikomu nie powiadali, co się stało.
3.RAKOW.NTI zpamiętawali się rodzicy jej; a on im zakazał, aby żadnemu nie powiedali tego co się sstało.
4.GDAŃSKA.1881I zdumieli się rodzice jej. A on im zakazał, aby nikomu nie powiadali tego, co się było stało.
5.GDAŃSKA.2017I zdumieli się jej rodzice. A on im nakazał, aby nikomu nie mówili o tym, co się stało.
6.SZCZEPAŃSKIA rodzice jej osłupieli; <On> wszelako rozkazał im, by o tem, co się stało, nikomu nie mówili.
7.MARIAWICII zdumieli się rodzice jej, którym On przykazał, aby nikomu nie powiadali tego, co się stało.
8.BIESZK.ŁUK.1931Rodzice jej osłupieli. On zaś nakazał im, aby z nikim o tej sprawie nie mówili.
9.GRZYM1936Rodzice jej zdumieli się nad tem, ale on zakazał im mówić o tem komu.
10.DĄBR.WUL.1973I zdumieli się rodzice jej, którym też przykazał, aby nikomu nie mówili, co się stało.
11.DĄBR.GR.1961I zdumieli się rodzice jej. A on nakazał, aby nikomu nie mówili, co się stało.
12.TYSIĄCL.WYD5Rodzice jej osłupieli ze zdumienia, lecz On przykazał im, żeby nikomu nie mówili o tym, co się stało.
13.BRYTYJKAI wpadli w osłupienie jej rodzice; On zaś przykazał im, by nikomu nie mówili o tym, co się stało.
14.POZNAŃSKARodzice jej osłupieli. On zaś nakazał im, aby nie mówili nikomu o tym, co zaszło.
15.WARSZ.PRASKAWtedy rodzice jej osłupieli ze zdumienia. On zaś nakazał im, żeby nikomu nie mówili o tym, co się stało.
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zatem zdumieli się nawet jej rodzice. Ale on im nakazał, by nikomu nie mówić, co się stało.
17.EIB.BIBLIA.2016.LITRodzice wpadli w zachwyt! Jezus jednak zabronił im komukolwiek mówić o tym wydarzeniu.
18.TOR.PRZ.2023I zdumieli się jej rodzice. A On im nakazał, aby nikomu nie opowiadali o tym, co się stało.