« Łuk 8:8 Ewangelia Łukasza 8:9 Łuk 8:10 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Pytali go lepak uczniowie jego któreby było podobieństwo to.
2.WUJEK.1923I pytali go uczniowie jego, coby to za podobieństwo było.
3.RAKOW.NTA pytali go uczniowie jego, mówiąc: Coby była za przypowieść ta?
4.GDAŃSKA.1881I pytali go uczniowie jego, mówiąc: Co by to było za podobieństwo?
5.GDAŃSKA.2017I pytali go jego uczniowie: Co znaczy ta przypowieść?
6.SZCZEPAŃSKII pytali Go uczniowie Jego: Co oznacza ta przypowieść?
7.MARIAWICIPytali Go tedy uczniowie Jego, coby to była za przypowieść.
8.BIESZK.ŁUK.1931Uczniowie jego zapytali go, co ta przypowieść znaczy.
9.GRZYM1936I uczniowie pytali go, coby znaczyła ta przypowieść.
10.DĄBR.WUL.1973Pytali go tedy uczniowie jego, co by to była za przypowieść.
11.DĄBR.GR.1961Pytali go tedy uczniowie jego, co by to była za przypowieść.
12.TYSIĄCL.WYD5Pytali Go więc Jego uczniowie, co oznacza ta przypowieść.
13.BRYTYJKAI pytali go jego uczniowie, co znaczy to podobieństwo.
14.POZNAŃSKAUczniowie pytali Go: - Co znaczy ta przypowieść?
15.WARSZ.PRASKAA uczniowie pytali Go, co by ta przypowieść mogła znaczyć.
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Ale jego uczniowie pytali go, mówiąc: Na co by było to podobieństwo?
17.EIB.BIBLIA.2016.LITJego uczniowie zapytali Go potem, co miała znaczyć ta przypowieść.
18.TOR.PRZ.2023I pytali Go uczniowie Jego, mówiąc: Co może znaczyć to podobieństwo?