« Łuk 8:56 Ewangelia Łukasza 9:1 Łuk 9:2 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574A Zewawszy dwanaści posłańców dał im moc i władzą na wszytki czarty, i choroby uzdrawiać.
2.WUJEK.1923A zezwawszy dwanaście Apostołów, dał im moc i władzą na wszystkie czarty, ażeby uzdrawiali choroby.
3.RAKOW.NTA zwoławszy Jezus dwanaście uczniów swych, dał im moc i zwierzchność przeciw wszytkim czartom, i choroby leczyć;
4.GDAŃSKA.1881A zwoławszy Jezus dwunastu uczniów swoich, dał im moc i władzę nad wszystkimi dyjabły, i aby uzdrawiali choroby.
5.GDAŃSKA.2017A Jezus, przywoławszy swoich dwunastu uczniów, dał im moc i władzę nad wszystkimi demonami i moc, aby uzdrawiali choroby.
6.SZCZEPAŃSKIA zwoławszy dwunastu {Apostołów}, dał im moc i władzę nad wszystkimi szatanami i na leczenie chorób.
7.MARIAWICII wezwawszy dwunastu Apostołów, dał im władzę i moc nad wszystkiemi dyabelstwami, i żeby też choroby uzdrawiali.
8.BIESZK.ŁUK.1931Zwoławszy dwunastu apostołów, dał im Jezus moc i władzę wypędzać wszystkie złe duchy i uzdrawiać chorych.
9.GRZYM1936Wezwał dwunastu apostołów i dał im władzę nad złemi duchami i moc uzdrawiania chorób.
10.DĄBR.WUL.1973I wezwawszy dwunastu Apostołów, dał im władzę nad wszystkimi szatanami i moc uzdrawiania chorób.
11.DĄBR.GR.1961A wezwawszy dwunastu dał im władzę nad wszystkimi szatanami i moc uzdrawiania chorób.
12.TYSIĄCL.WYD5Wtedy zwołał Dwunastu, dał im moc i władzę nad wszystkimi złymi duchami oraz [władzę] leczenia chorób.
13.BRYTYJKAI zwoławszy dwunastu, dał im moc i władzę nad wszystkimi demonami i moc uzdrawiania chorób.
14.POZNAŃSKAZwoławszy Dwunastu dał im władzę nad wszystkimi czartami i moc uzdrawiania.
15.WARSZ.PRASKAZwoławszy Dwunastu dał im moc i władzę, by panowali nad wszystkimi duchami i aby leczyli [ludzkie] słabości.
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Potem zwołał dwunastu swoich uczniów, dał im moc i władzę przeciwko wszystkim demonom oraz aby leczyć choroby.
17.EIB.BIBLIA.2016.LITJezus zwołał Dwunastu, dał im władzę nad wszystkimi demonami oraz moc uzdrawiania chorób
18.TOR.PRZ.2023A gdy Jezus przywołał do siebie dwunastu swoich uczniów, dał im moc i władzę nad wszystkimi demonami, i moc, aby uzdrawiali choroby.