« Łuk 9:42 Ewangelia Łukasza 9:43 Łuk 9:44 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574I zdumiewali się wszyscy nad wielką mocą Bożą. A gdy się wszytcy dziwowali nad wszem co uczynił, rzekł ku uczniom swoim:
2.WUJEK.1923I zdumieli się wszyscy nad wielkością Bożą. A gdy się wszyscy dziwowali wszystkim rzeczom, które czynił, rzekł do uczniów swoich:
3.RAKOW.NTI zdumieli się wszyscy nad wielmożnością Bożą. A gdy się wszyscy dziwowali wszytkim rzeczam które czynił Jezus, rzekł do uczniów swych:
4.GDAŃSKA.1881I zdumieli się wszyscy nad wielmożnością Bożą. A gdy się wszyscy dziwowali wszystkim rzeczom, które czynił Jezus, rzekł do uczniów swoich:
5.GDAŃSKA.2017I zdumieli się wszyscy potęgą Boga. A gdy się dziwili wszystkiemu, co czynił Jezus, on powiedział do swoich uczniów:
6.SZCZEPAŃSKIWszyscy zaś zdumiewali się nad potęgą Bożą. A gdy wszyscy podziwiali wszystkie czyny Jego, rzekł do uczniów swoich:
7.BIESZK.ŁUK.1931I zdumiewali się wszyscy nad przemożną mocą Boga. A gdy wszyscy się dziwowali czynom jego, rzekł Jezus do uczniów swoich:
8.GRZYM1936Ale Jezus zgromił ducha nieczystego, uzdrowił go i oddał ojcu.
9.DĄBR.WUL.1973Ale Jezus zgromił ducha nieczystego i uzdrowił chłopca, i oddał go ojcu jego.
10.DĄBR.GR.1961Ale Jezus zgromił ducha nieczystego, uzdrowił chłopca i oddał go ojcu jego.
11.TYSIĄCL.WYD5A wszyscy osłupieli ze zdumienia nad wielkością Boga. Gdy tak wszyscy pełni byli podziwu dla wszystkich Jego czynów, Jezus powiedział do swoich uczniów:
12.BRYTYJKAI zdumiewali się wszyscy nad wielkością Boga. Lecz gdy wszyscy dziwili się temu wszystkiemu, co czynił, On rzekł do uczniów swoich:
13.POZNAŃSKAA wszyscy byli pełni podziwu dla wielkości Boga. Ponowna zapowiedź męki Lecz kiedy podziwiali wszystko, co uczynił, On rzekł do swoich uczniów:
14.WARSZ.PRASKAI wszystkich zdumiewała wielkość Boga. Kiedy tak wszyscy trwali w podziwie dla wszystkich Jego czynów, On rzekł do uczniów:
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A wszyscy się zdumieli nad wspaniałością Boga. Zaś kiedy wszyscy się dziwili nad wszystkim, co uczynił, Jezus powiedział do swoich uczniów:
16.EIB.BIBLIA.2016.LITWszyscy zaś byli zdumieni potęgą Boga. Kiedy tak trwali w podziwie nad tym wszystkim, co czynił, On zwrócił się do swoich uczniów:
17.TOR.NOWE.PRZ.A wszyscy zdumiewali się nad wielkością Boga. A gdy wszyscy byli pełni podziwu nad tym wszystkim, co Jezus uczynił, powiedział do swoich uczniów: