« Łuk 9:56 Ewangelia Łukasza 9:57 Łuk 9:58 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Stało się lepak gdy szli w drodze, rzekł niektóry do niego: Pójdę za tobą gdzie jedno pójdziesz panie.
2.WUJEK.1923I przydało się, gdy oni szli w drodze, rzekł niektóry do niego: Pójdę za tobą, gdzie jedno pójdziesz.
3.RAKOW.NTI przydało się gdy szli oni, w drodze rzekł niektóry do niego: Pójdę za tobą, gdziebyś jedno poszedł, Panie!
4.GDAŃSKA.1881I stało się, gdy oni szli, że w drodze rzekł niektóry do niego: Pójdę za tobą, gdziekolwiek pójdziesz, Panie!
5.GDAŃSKA.2017Kiedy byli w drodze, ktoś powiedział do niego: Panie, pójdę za tobą, dokądkolwiek się udasz.
6.SZCZEPAŃSKIA gdy oni szli drogą {zdarzyło się, że} ktoś rzekł do Niego: Pójdę za Tobą, dokądkolwiek się udasz.
7.MARIAWICII stało się, gdy oni szli, w drodze rzekł jeden do Niego: Pójdę za Tobą, gdziekolwiek pójdziesz.
8.BIESZK.ŁUK.1931W drodze zwrócił się ktoś do Jezusa tak mówiąc: „Pójdę za tobą, dokądkolwiek się udasz”.
9.GRZYM1936W czasie podróży jeden z nich rzekł do niego: Pójdę za tobą, gdziekolwiek pójdziesz.
10.DĄBR.WUL.1973I stało się, gdy szli drogą, że odezwał się ktoś do niego: Dokądkolwiek pójdziesz, pójdę za tobą.
11.DĄBR.GR.1961A kiedy szli drogą, odezwał się ktoś do niego: Dokądkolwiek pójdziesz, pójdę za tobą.
12.TYSIĄCL.WYD5A gdy szli drogą, ktoś powiedział do Niego: Pójdę za Tobą, dokądkolwiek się udasz.
13.BRYTYJKAGdy tedy szli drogą, rzekł ktoś do niego: Pójdę za tobą, dokądkolwiek pójdziesz.
14.POZNAŃSKAW drodze ktoś rzekł do Niego: - Pójdę za Tobą, dokądkolwiek się udasz.
15.WARSZ.PRASKAGdy byli w drodze, powiedział ktoś do Niego: Pójdę za Tobą, dokąd tylko się udasz.
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A kiedy wyruszali w drogę także się wydarzyło, że ktoś powiedział do niego: Będę ci towarzyszył Panie, gdziekolwiek pójdziesz.
17.EIB.BIBLIA.2016.LITGdy tak zdążali drogą, ktoś do Niego powiedział: Będę Ci towarzyszył, dokądkolwiek się udasz.
18.TOR.PRZ.I stało się, gdy oni szli, że w drodze ktoś powiedział do Niego: Pójdę za Tobą, dokądkolwiek pójdziesz, Panie!