« Łuk 9:58 Ewangelia Łukasza 9:59 Łuk 9:60 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Rzekł lepak drugiemu: Idź zamną. A on rzekł: Panie, dozwól mi że pójdę pierwej pogrześć ojca mego.
2.WUJEK.1923I rzekł do drugiego: Pójdź za mną. A on rzekł: Panie! dopuść mi pierwéj iść i pogrześć ojca mego.
3.RAKOW.NTI rzekł do drugiego: Pódź za mną! A on rzekł: Panie! dopuść mi abych odszedszy pierwej pogrzebał ojca mego.
4.GDAŃSKA.1881I rzekł do drugiego: Pójdź za mną! Ale on rzekł: Panie! dopuść mi pierwej odejść i pogrześć ojca mego.
5.GDAŃSKA.2017Do innego zaś powiedział: Pójdź za mną! Ale on rzekł: Panie, pozwól mi najpierw odejść i pogrzebać mego ojca.
6.SZCZEPAŃSKIA do drugiego rzekł: Pójdź za Mną. On jednak odpowiedział: {Panie}, pozwól mi odejść wpierw i pogrzebać ojca mego.
7.MARIAWICII rzekł do drugiego: Pójdź za Mną. A on rzekł: Panie, dopuść mi pierwej, że pójdę, pogrzebię ojca mojego.
8.BIESZK.ŁUK.1931Do innego znowu mówił Jezus: „Pójdź za mną!”. Ten jednak prosił: „Panie, pozwól mi wpierw odejść i pogrzebać ojca mego”.
9.GRZYM1936Poczem rzekł do innego: idź za mną. Ten odparł: Panie, pozwól mi pierwej ojca pochować.
10.DĄBR.WUL.1973I rzekł do innego: Pójdź za mną! A on odpowiedział: Panie, dozwól mi pierwej odejść i pogrzebać ojca mego.
11.DĄBR.GR.1961I rzekł do innego: Pójdź za mną! A ten odpowiedział: Panie, dozwól mi wpierw odejść i pogrzebać ojca mego.
12.TYSIĄCL.WYD5Do innego rzekł: Pójdź za Mną. Ten zaś odpowiedział: Panie, pozwól mi najpierw pójść pogrzebać mojego ojca.
13.BRYTYJKADo drugiego zaś rzekł: Pójdź za mną! A ten rzekł: Pozwól mi najpierw odejść i pogrzebać ojca mego.
14.POZNAŃSKARzekł też do innego: - Chodź za Mną! Lecz on powiedział: - Panie, pozwól mi najpierw pogrzebać ojca.
15.WARSZ.PRASKAA do drugiego rzekł: Chodź za Mną! Lecz ten odpowiedział: Panie, pozwól mi wpierw pójść i pogrzebać mego ojca.
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Ale powiedział do drugiego: Pójdź za mną. A on rzekł: Panie, pozwól mi, że odejdę i najpierw pochowam mego ojca.
17.EIB.BIBLIA.2016.LITPotem wezwał drugiego: Chodź za Mną! A on na to: Panie, pozwól mi najpierw odejść i pogrzebać mojego ojca.
18.TOR.PRZ.I powiedział do innego: Pójdź za mną! Ale on powiedział: Panie! Pozwól mi najpierw odejść i pogrzebać mojego ojca.