« Łuk 9:60 Ewangelia Łukasza 9:61 Łuk 9:62 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Rzekł lepak i drugi: Pójdę za tobą Panie, lecz pierwej mi dozwól rozprawić (ty) co w domu mojem.
2.WUJEK.1923I rzekł drugi: Pójdę za tobą, Panie! ale mi pierwéj dopuść rozprawić te rzeczy, które są doma.
3.RAKOW.NTA rzekł i drugi: Pójdę za tobą Panie! lecz pierwej dopuść mi pożegnać one, którzy są w domu moim.
4.GDAŃSKA.1881Rzekł też i drugi: Pójdę za tobą, Panie! ale mi pierwej dopuść pożegnać się z tymi, którzy są w domu moim.
5.GDAŃSKA.2017Jeszcze inny powiedział: Pójdę za tobą, Panie, ale pozwól mi najpierw pożegnać się z tymi, którzy są w moim domu.
6.SZCZEPAŃSKIInny zaś oświadczył: Pójdę za Toba, Panie, ale wpierw pozwól mi pożegnać się z tymi, co są w <moim> domu.
7.MARIAWICIRzekł Mu znów inny: Pójdę za Tobą, Panie, ale mi pierwej dopuść, że dam znać tym, którzy są w domu.
8.BIESZK.ŁUK.1931Jeszcze inny rzekł: „Pójdę za tobą Panie; wpierw jednak pozwól mi pożegnać się z domownikami!”.
9.GRZYM1936Znowu inny rzekł: Panie, pójdę za tobą, ale pozwól mi najpierw pożegnać się z domownikami.
10.DĄBR.WUL.1973A inny powiedział: Pójdę za tobą, Panie, lecz dozwól mi pierwej pożegnać się z tymi, którzy są w domu.
11.DĄBR.GR.1961A ktoś inny powiedział: Pójdę za tobą. Panie, lecz dozwól mi wpierw pożegnać się z tymi, którzy są w domu moim.
12.TYSIĄCL.WYD5Jeszcze inny rzekł: Panie, chcę pójść za Tobą, ale pozwól mi najpierw pożegnać się z moimi w domu.
13.BRYTYJKAPowiedział też inny: Pójdę za tobą, Panie, pierwej jednak pozwól mi pożegnać się z tymi, którzy są w domu moim.
14.POZNAŃSKAInny zaś powiedział: - Pójdę za Tobą, Panie, ale pozwól mi najpierw pożegnać się z moimi domownikami.
15.WARSZ.PRASKAWówczas ktoś inny powiedział: Pójdę z Tobą, Panie, lecz pozwól mi wpierw pożegnać się z tymi, którzy pozostali w domu.
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Ale i inny powiedział: Pójdę za tobą, Panie; lecz najpierw pozwól mi odejść do mojego domu.
17.EIB.BIBLIA.2016.LITOdezwał się jeszcze inny: Pójdę za Tobą, Panie, najpierw jednak pozwól mi pożegnać się z moimi bliskimi.
18.TOR.PRZ.Powiedział też i inny: Pójdę za Tobą, Panie! Ale najpierw pozwól mi pożegnać się z tymi, którzy są w moim domu.