« Łuk 9:61 Ewangelia Łukasza 9:62 Łuk 10:1 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Rzekł k niemu Jesus: Żaden (kto) ściągnąwszy rękę swą do pługu, a patrzy nazad, nie zgodzi się do królestwa Bożego.
2.WUJEK.1923Rzekł do niego Jezus: Żaden, który rękę swą przyłożył do pługa, a ogląda się nazad, nie jest sposobny do królestwa Bożego.
3.RAKOW.NTI rzekł do niego Jezus: Żaden przyłożywszy rękę swą do pługu, a patrzący na rzeczy które są pozad, sposobny nie jest do onego królestwa Bożego.
4.GDAŃSKA.1881Rzekł do niego Jezus: Żaden, który by przyłożył rękę swoję do pługa, a oglądałby się nazad, nie jest sposobny do królestwa Bożego.
5.GDAŃSKA.2017Jezus mu odpowiedział: Nikt, kto przykłada swoją rękę do pługa i ogląda się wstecz, nie nadaje się do królestwa Bożego.
6.SZCZEPAŃSKI<A> Jezus mu odpowiedział: Żaden, co przykłada rękę swą do pługa, a ogląda się wstecz, nie nadaje się do królestwa Bożego.
7.MARIAWICIRzekł do niego Jezus: Żaden, kto przykłada rękę swą do pługa a ogląda się nazad, nie jest sposobny do Królestwa Bożego.
8.BIESZK.ŁUK.1931Temu odpowiedział Jezus tak: „Żaden, który przyłożył rękę swą do pługa, a wstecz się ogląda, nie nadaje się do królestwa Bożego”.
9.GRZYM1936Jezus mu odpowiedział: Kto rękę przykłada do pługa, a wtył się ogląda, nie nadaje się do królestwa Bożego.
10.DĄBR.WUL.1973A Jezus rzekł doń: Żaden, co przykładając rękę swą do pługa, wstecz się ogląda, nie nadaje się do Królestwa Bożego.
11.DĄBR.GR.1961A Jezus rzekł doń: Nikt, kto przykładając rękę swą do pługa, wstecz się ogląda, nie nadaje się do Królestwa Bożego.
12.TYSIĄCL.WYD5Jezus mu odpowiedział: Ktokolwiek przykłada rękę do pługa, a wstecz się ogląda, nie nadaje się do królestwa Bożego.
13.BRYTYJKAA Jezus rzekł do niego: Żaden, który przyłoży rękę do pługa i ogląda się wstecz, nie nadaje się do Królestwa Bożego.
14.POZNAŃSKAJezus rzekł: - Kto przyłożył rękę do pługa, a ogląda się za siebie, nie nadaje się do królestwa Bożego.
15.WARSZ.PRASKALecz Jezus powiedział do niego: Nie jest godzien królestwa Bożego ten, kto uchwyciwszy pług, ogląda się do tyłu.
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zaś Jezus powiedział do niego: Nikt, kto przyłoży swoją rękę do pługa, a jest zwrócony do tyłu, nie jest zdatny do Królestwa Boga.
17.EIB.BIBLIA.2016.LITTemu Jezus powiedział: Ten, kto przyłożył rękę do pługa, a ogląda się za siebie, nie nadaje się do Królestwa Bożego.
18.TOR.PRZ.A Jezus powiedział do niego: Nikt, kto przykłada swoją rękę do pługa i spogląda do tyłu, nie jest zdatny do Królestwa Bożego.