« Łuk 24:53 Ewangelia Jana 1:1 Jan 1:2 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574W Początku była mowa, a mowa była u Boga; a Bogiem była mowa.
2.WUJEK.1923Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, a Bogiem było Słowo.
3.RAKOW.NTNa początku była ona mowa, i ona mowa była u onego Boga, i Bogiem była ona mowa.
4.GDAŃSKA.1881Na początku było Słowo, a ono Słowo było u Boga, a Bogiem było ono Słowo.
5.GDAŃSKA.2017Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga i Bogiem było Słowo.
6.SZCZEPAŃSKINa początku było Słowo, a Słowo było u Boga, a Bogiem było Słowo;
7.MARIAWICINa początku było Słowo, a Słowo było u Boga i Bogiem było Słowo.
8.GRZYM1936Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga i Bogiem było Słowo.
9.DĄBR.WUL.1973Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga i Bogiem było Słowo.
10.DĄBR.GR.1961Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, i Bogiem było Słowo.
11.TYSIĄCL.WYD5Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, i Bogiem było Słowo.
12.BRYTYJKANa początku było Słowo, a Słowo było u Boga, a Bogiem było Słowo.
13.POZNAŃSKANa początku było Słowo, a Słowo było u Boga, a Bogiem było Słowo.
14.WARSZ.PRASKANa początku było Słowo, a Słowo było u Boga i Bogiem było słowo.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Na początku było Słowo, a Słowo było od Boga i Bogiem było Słowo.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITNa początku było Słowo; Słowo było u Boga i Bogiem było Słowo.
17.TOR.PRZ.2023Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, a Bogiem było Słowo.
18.ODN.B.BRZ.2023Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga i Bogiem było Słowo.