« Jan 1:9 Ewangelia Jana 1:10 Jan 1:11 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Na świecie był, i świat przeń uczynion, a świat go nie poznał.
2.WUJEK.1923Na świecie był, a świat jest uczyniony przezeń, a świat go nie poznał.
3.RAKOW.NTNa świecie była, i on świat przez nię się sstał; a on świat jej nie poznał.
4.GDAŃSKA.1881Na świecie był, a świat przezeń uczyniony jest; ale go świat nie poznał.
5.GDAŃSKA.2017Był na świecie, a świat został przez niego stworzony, ale świat go nie poznał.
6.SZCZEPAŃSKIOno było na świecie, bo świat przez Nie jest stworzon, ale świat Go nie poznał.
7.MARIAWICINa świecie był i świat jest uczyniony przez Niego, a świat Go nie poznał.
8.GRZYM1936Na świecie był i świat stał się przez niego, a świat go nie poznał.
9.DĄBR.WUL.1973Na świecie był, a świat był przez niego stworzony i świat go nie poznał.
10.DĄBR.GR.1961Na świecie był, i świat przez niego powstał, a świat go nie poznał.
11.TYSIĄCL.WYD5Na świecie było [Słowo], a świat stał się przez Nie, lecz świat Go nie poznał.
12.BRYTYJKANa świecie był i świat przezeń powstał, lecz świat go nie poznał.
13.POZNAŃSKAByła na świecie i świat stał się przez Nią, a świat Jej nie poznał.
14.WARSZ.PRASKA[Słowo] było na świecie, przez Nie stał się świat, a jednak świat Go nie poznał.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Było na świecie i świat wśród niego powstał, a świat Go nie poznał.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITPrzebywał na świecie i dzięki Niemu świat powstał, ale świat Go nie rozpoznał.
17.TOR.PRZ.Na świecie był i świat przez Niego jest uczyniony; a świat Go nie poznał.