« Jan 1:1 Ewangelia Jana 1:2 Jan 1:3 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Ta była wpoczątku u Boga.
2.WUJEK.1923To było na początku u Boga.
3.RAKOW.NTTa była na początku u onego Boga.
4.GDAŃSKA.1881To było na początku u Boga.
5.GDAŃSKA.2017Ono było na początku u Boga.
6.SZCZEPAŃSKIOno to było na początku u Boga.
7.MARIAWICITo było na początku u Boga.
8.GRZYM1936Ono było na początku u Boga.
9.DĄBR.WUL.1973Ono było na początku u Boga.
10.DĄBR.GR.1961Ono było na początku u Boga.
11.TYSIĄCL.WYD5Ono było na początku u Boga.
12.BRYTYJKAOno było na początku u Boga.
13.POZNAŃSKAOno było na początku u Boga.
14.WARSZ.PRASKAByło Ono u Boga na początku.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Ono było na początku ku Bogu.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITOno było na początku u Boga.
17.TOR.PRZ.Ono było na początku u Boga.