« Jan 1:30 Ewangelia Jana 1:31 Jan 1:32 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574I ja nie znałem go, ale aby był jawny Izraelowi.
2.WUJEK.1923A jam go nie znał; ale iżby był objawion w Izraelu, dlategom ja przyszedł, chrzcząc wodą.
3.RAKOW.NTA ja nie znałem go; ale iżby był objawion Izraelowi, dla tego przyszedłem ja w wodzie ponurzając.
4.GDAŃSKA.1881A jam go nie znał; ale aby był objawiony Izraelowi, dlategom ja przyszedł, chrzcząc wodą.
5.GDAŃSKA.2017Ja go nie znałem, ale przyszedłem, chrzcząc wodą, po to, aby został objawiony Izraelowi.
6.SZCZEPAŃSKIja Go wprawdzie nie znałem, ale dlatego przyszedłem chrzcić wodą, aby On mógł się ukazać Izraelowi.
7.GRZYM1936Jam go wprawdzie nie znał, ale aby Izrael go poznał, przyszedłem chrzcić wodą.
8.DĄBR.WUL.1973Jam go wprawdzie nie znał, alem dlatego przyszedł chrzcząc wodą, aby mógł się okazać Izraelowi.
9.DĄBR.GR.1961Jam go wprawdzie nie znał, alem dlatego przyszedł chrzcząc wodą, aby on mógł się okazać Izraelowi.
10.TYSIĄCL.WYD5Ja Go przedtem nie znałem, ale przyszedłem chrzcić wodą w tym celu, aby On się objawił Izraelowi.
11.BRYTYJKAI ja go nie znałem; lecz dlatego przyszedłem, chrzcząc wodą, aby był objawiony Izraelowi.
12.POZNAŃSKAJa Go nie znałem. Lecz po to przyszedłem chrzcić wodą, aby On został objawiony Izraelowi.
13.WARSZ.PRASKAJa nie znałem Go przedtem. Przyszedłem zaś chrzcić wodą dlatego, aby On mógł objawić się Izraelowi.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Ja go także nie znałem; ale dlatego przyszedłem chrzcząc w wodzie aby mógł zostać objawiony Israelowi.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITJa także wcześniej Go nie znałem; lecz dlatego przyszedłem i chrzczę w wodzie, aby Izrael mógł Go poznać.
16.TOR.NOWE.PRZ.A ja Go wcześniej nie znałem. Ja dlatego przyszedłem chrzcząc w wodzie, aby On został ukazany Izraelowi.