« Jan 1:32 Ewangelia Jana 1:33 Jan 1:34 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574I świadczył Johan, mówiąc: że widziałem ducha zstępującego, jako gołębicę z nieba, i trwającego na niem.
2.WUJEK.1923A jam go nie znał; ale który mię posłał chrzcić wodą, ten mi powiedział: Na którego ujrzysz Ducha zstępującego i na nim zostawającego, ten jest, który chrzci Duchem Świętym.
3.RAKOW.NTA ja nie znałem go; ale on który mię posłał ponurzać w wodzie, on mi rzekł: Na któregobyś ujźrzał ducha sstępującego, i trwającego na nim, ten jest on który ponurza w duchum świętym.
4.GDAŃSKA.1881A jam go nie znał; ale który mię posłał chrzcić wodą, ten mi rzekł: Na kogo byś ujrzał Ducha zstępującego i zostającego na nim, tenci jest, który chrzci Duchem Świętym.
5.GDAŃSKA.2017A ja go nie znałem, ale ten, który mnie posłał, abym chrzcił wodą, powiedział do mnie: Na kogo ujrzysz Ducha zstępującego i spoczywającego na nim, to jest ten, który chrzci Duchem Świętym.
6.SZCZEPAŃSKIJa Go wprawdzie nie znałem, ale Ten, który mnie posłał chrzcić wodą, Ten mi powiedział: »Nad kim zobaczysz Ducha spływającego i pozostającego na Nim, Ten chrzcić będzie Duchem Świętym«.
7.GRZYM1936Ja o nim nic nie wiedziałem; ale ten, który mię posłał chrzcić wodą, powiedział mi: Na kim zobaczysz Ducha zstępującego i zatrzymującego się, ten jest, który chrzci Duchem świętym.
8.DĄBR.WUL.1973A jam go nie znał, ale ten, który mię posłał chrzcić wodą, powiedział mi: Na kogo ujrzysz, iż zstępuje Duch i zostaje na nim, ten jest, który chrzci Duchem Świętym.
9.DĄBR.GR.1961A ja go nie znałem, ale ten, który mię posłał chrzcić wodą, powiedział mi: Nad kim ujrzysz zstępującego i zostającego nad nim Ducha, ten jest, który chrzci Duchem Świętym.
10.TYSIĄCL.WYD5Ja Go przedtem nie znałem, ale Ten, który mnie posłał, abym chrzcił wodą, powiedział do mnie: Ten, nad którym ujrzysz Ducha zstępującego i spoczywającego na Nim, jest Tym, który chrzci Duchem Świętym.
11.BRYTYJKAI ja go nie znałem; lecz Ten, który mnie posłał, abym chrzcił wodą, rzekł do mnie: Ujrzysz tego, na którego Duch zstępuje i na nim spocznie, Ten chrzci Duchem Świętym.
12.POZNAŃSKAJa Go nie znałem, ale Ten, który mnie posłał chrzcić wodą, rzekł mi: Ten, nad którym ujrzysz Ducha zstępującego i pozostającego na Nim, jest Tym, który chrzci Duchem Świętym.
13.WARSZ.PRASKAJa nie znałem Go przedtem, ale Ten, który mnie posłał, żebym chrzcił wodą, powiedział do mnie: Ten, nad którym ujrzysz Ducha zstępującego i spoczywającego nad Nim – chrzci Duchem Świętym.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Ja go także nie znałem, ale Ten, który mnie posłał by chrzcić w wodzie, Ten mi powiedział: Na kogo zobaczysz zstępującego Ducha, co na nim spocznie, ten jest tym, co chrzci w Duchu Świętym.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITJa także wcześniej Go nie znałem; lecz Ten, który mnie posłał, abym chrzcił w wodzie, powiedział do mnie: Jeśli zobaczysz kogoś, na kogo Duch zstępuje i pozostaje na nim, wiedz, że to jest Ten, który chrzci w Duchu Świętym.
16.TOR.NOWE.PRZ.A ja Go nie poznałem; lecz Ten, który mnie posłał, bym chrzcił w wodzie, Ten mi powiedział: Jeśli ujrzysz kogoś, na którego zstępuje i pozostaje na nim Duch, to jest Ten, który chrzci w Duchu Świętym.