« Jan 1:3 Ewangelia Jana 1:4 Jan 1:5 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574W niej żywot był, a żywot był światłem człowieczym.
2.WUJEK.1923W niem był żywot, a żywot był światłością ludzi.
3.RAKOW.NTW niej żywot był, a on żywot był światłością ludzką.
4.GDAŃSKA.1881W niem był żywot, a żywot był oną światłością ludzką.
5.GDAŃSKA.2017W nim było życie, a życie było światłością ludzi.
6.SZCZEPAŃSKIw Niem było Życiem; a Życie było Światłem ludzi,
7.MARIAWICIW Niem był żywot, a żywot był światłością ludzi.
8.GRZYM1936W niem było życie, a życie, było światłością ludzi.
9.DĄBR.WUL.1973W nim było życie, a życie było światłością ludzi,
10.DĄBR.GR.1961W nim było życie, a życie było światłością ludzi.
11.TYSIĄCL.WYD5W Nim było życie, a życie było światłością ludzi,
12.BRYTYJKAW nim było życie, a życie było światłością ludzi.
13.POZNAŃSKACo się stało, w Nim było życiem, a życie było światłością ludzi.
14.WARSZ.PRASKAW Nim było życie, a życie było światłem dla ludzi.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.W Nim jest życie, a życie jest światłem ludzi,
16.EIB.BIBLIA.2016.LITW Nim było życie, a życie było światłem ludzi.
17.TOR.PRZ.W Nim było życie, a życie było światłem ludzi.