« Jan 1:42 Ewangelia Jana 1:43 Jan 1:44 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Nazajutrz chciał Jezus wynić do Galileie, i nalazł Filippa, i mówi mu: Idź zamną.
2.WUJEK.1923Nazajutrz chciał wyniść do Galilei i nalazł Filipa i rzekł mu Jezus: Pójdź za mną.
3.RAKOW.NTNazajutrz chciał Jezus wyniść do Galileiey, i najduje Filipa, i mówi mu: Pódź za mną.
4.GDAŃSKA.1881A nazajutrz chciał Jezus wynijść do Galilei, i znalazł Filipa i rzekł mu: Pójdź za mną.
5.GDAŃSKA.2017A nazajutrz Jezus chciał pójść do Galilei. Znalazł Filipa i powiedział do niego: Pójdź za mną.
6.SZCZEPAŃSKIDnia następnego zamierzał Jezus pójść do Galilei; znajduje też Filipa, i mówi doń: Pójdź za Mną.
7.GRZYM1936Nazajutrz chciał iść do Galilei i spotkał Filipa. I rzecze do niego Jezus: Chodź ze mną.
8.DĄBR.WUL.1973Nazajutrz zamierzał Jezus iść do Galilei i spotkał Filipa. I rzecze do niego Jezus: Pójdź za mną.
9.DĄBR.GR.1961Nazajutrz postanowił iść do Galilei. Tam spotkał Filipa. I rzekł do niego Jezus: Pójdź za mną.
10.TYSIĄCL.WYD5Nazajutrz [Jezus] postanowił udać się do Galilei. I spotkał Filipa. Jezus powiedział do niego: Pójdź za Mną!
11.BRYTYJKANastępnego dnia chciał udać się do Galilei; i spotkał Filipa, i rzekł do niego: Pójdź za mną!
12.POZNAŃSKANazajutrz Jezus postanowił pójść do Galilei. Spotyka Filipa i mówi mu: - Chodź za Mną.
13.WARSZ.PRASKANastępnego dnia Jezus postanowił udać się do Galilei. Spotkawszy Filipa, powiedział do niego: Pójdź za Mną!
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A nazajutrz, Jezus życzył sobie wyjść do Galilei. Znajduje też Filipa oraz mu mówi: Pójdź za mną.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITZ nastaniem dnia Jezus zamierzał wyruszyć do Galilei. Właśnie wtedy spotkał Filipa i zwrócił się do niego: Chodź za Mną!
16.TOR.NOWE.PRZ.Nazajutrz chciał Jezus udać się do Galilei i znalazł Filipa, i powiedział mu: Pójdź za mną.