« Jan 1:44 Ewangelia Jana 1:45 Jan 1:46 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Nalazł Filip Nathanaela, i mówi mu: o którem napisał Moiżesz w zakonie, i prorocy, naleźliśmy Jezusa syna Jozefowego z Nazareta.
2.WUJEK.1923Nalazł Filip Nathanaela, i rzekł mu: O którym napisał Mojżesz w zakonie i prorocy, naleźliśmy Jezusa, syna Józefowego, z Nazaret.
3.RAKOW.NTNajduje Filip Nathanaela, i mówi mu: O którym pisał Moyzesz w Zakonie i Prorocy, naleźliśmy, Jezusa syna Józefowego onego z Nadzaretu.
4.GDAŃSKA.1881Filip znalazł Natanaela i rzekł mu: Znaleźliśmy onego, o którym pisał Mojżesz w zakonie i prorocy, Jezusa, syna Józefowego, z Nazaretu.
5.GDAŃSKA.2017Filip znalazł Natanaela i powiedział do niego: Znaleźliśmy tego, o którym pisał Mojżesz w Prawie, a także prorocy – Jezusa z Nazaretu, syna Józefa.
6.SZCZEPAŃSKIFilip, znalazłszy Natanaela, rzecze doń: Znaleźliśmy Tego, o którym pisał Mojżesz w zakonie i prorocy: Jezusa, syna Józefa z Nazaretu.
7.GRZYM1936Spotyka on Bartłomieja i mówi mu: Znaleźliśmy tego, o którym pisał Mojżesz w Zakonie i prorocy: Jezusa, syna Józefa z Nazaretu.
8.DĄBR.WUL.1973Filip spotkał Natanaela i rzekł mu: Znaleźliśmy tego, o którym pisał Mojżesz w Zakonie i Prorocy, Jezusa, syna Józefa z Nazaretu.
9.DĄBR.GR.1961Spotyka potem Filip Natanaela i powiada do niego: Znaleźliśmy tego, o którym pisał Mojżesz w Zakonie i Prorocy, Jezusa, syna Józefa z Nazaretu.
10.TYSIĄCL.WYD5Filip spotkał Natanaela i powiedział do niego: Znaleźliśmy Tego, o którym pisał Mojżesz w Prawie i Prorocy - Jezusa, syna Józefa, z Nazaretu.
11.BRYTYJKAFilip spotkał Natanaela i rzekł do niego: Znaleźliśmy tego, o którym pisał w zakonie Mojżesz, a także prorocy: Jezusa, syna Józefa, z Nazaretu.
12.POZNAŃSKAFilip spotyka Natanaela i mówi mu: - Spotkaliśmy Tego, o którym pisał w Prawie Mojżesz i Prorocy, Jezusa syna Józefa, z Nazaretu.
13.WARSZ.PRASKAGdy Filip spotkał Natanaela, rzekł do niego: Znaleźliśmy Tego, o którym pisał i Mojżesz w Prawie, i prorocy. Jest to Jezus, syn Józefa z Nazaretu.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Filip znajduje Natanela i mu mówi: Znaleźliśmy Jezusa, syna Józefa z Nazaretu, o którym Mojżesz napisał w Prawie i napisali Prorocy.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITNatknął się on na Natanaela i powiedział: Znaleźliśmy Tego, o którym pisał Mojżesz w Prawie, a także prorocy - Jezusa z Nazaretu, syna Józefa.
16.TOR.NOWE.PRZ.Filip odnalazł Natanaela i powiedział mu: Znaleźliśmy Tego, o którym pisał Mojżesz w Prawie i Prorocy, Jezusa, syna Józefa z Nazaretu.