« Jan 1:48 Ewangelia Jana 1:49 Jan 1:50 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Odpowiedział Nathanael, i mówi mu: Rabbi, ty jesteś syn Boży. Ty jesteś król Izraelski.
2.WUJEK.1923Odpowiedział mu Nathanael i rzekł: Rabbi, tyś jest Syn Boży, tyś jest król Izraelski.
3.RAKOW.NTOdpowiedział Nathanael, i mówi mu: Rabbi, tyś jest on syn Boży, tyś jest on Król Izraelski.
4.GDAŃSKA.1881Odpowiedział Natanael i rzekł mu: Mistrzu! tyś jest on Syn Boży, tyś jest on król Izraelski.
5.GDAŃSKA.2017Odpowiedział mu Natanael: Mistrzu, ty jesteś Synem Bożym, ty jesteś królem Izraela.
6.SZCZEPAŃSKINatanael odezwał się doń {i rzekł}: Mistrzu, Tyś jest Syn Boży; Tyś jest król Izraela!
7.GRZYM1936Bartłomiej odparł: Mistrzu, ty jesteś synem Bożym, tyś król Izraelski.
8.DĄBR.WUL.1973Odpowiedział mu Natanael mówiąc: Rabbi, tyś jest Synem Bożym, tyś królem izraelskim.
9.DĄBR.GR.1961Odpowiedział mu Natanael: Rabbi, tyś jest Synem Bożym, tyś królem izraelskim.
10.TYSIĄCL.WYD5Odpowiedział Mu Natanael: Rabbi, Ty jesteś Synem Bożym, Ty jesteś Królem Izraela!
11.BRYTYJKAOdpowiedział mu Natanael: Mistrzu! Ty jesteś Synem Bożym, Ty jesteś królem Izraela.
12.POZNAŃSKANatanael Mu odrzekł: - Rabbi, Tyś jest Syn Boży! Tyś Król Izraela!
13.WARSZ.PRASKAOdpowiedział tedy Natanael: Rabbi, Ty jesteś Synem Bożym, Ty jesteś królem Izraela!
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Odpowiedział Natanel i mu rzekł: Nauczycielu Mistrzu, ty jesteś Synem Boga, ty jesteś Królem Israela.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITMistrzu! - zawołał Natanael. - Ty jesteś Synem Boga, Ty jesteś Królem Izraela.
16.TOR.NOWE.PRZ.Wtedy Natanael powiedział do Niego: Rabbi! Ty jesteś Synem Bożym, Ty jesteś Królem Izraela.