« Jan 1:5 Ewangelia Jana 1:6 Jan 1:7 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Był człowiek posłany od Boga, któremu imię Johan.
2.WUJEK.1923Był człowiek posłany od Boga, któremu na imię było Jan.
3.RAKOW.NTBył człowiek posłany od Boga, imię jemu Jan;
4.GDAŃSKA.1881Był człowiek posłany od Boga, któremu imię było Jan.
5.GDAŃSKA.2017Był człowiek posłany od Boga, któremu na imię było Jan.
6.SZCZEPAŃSKICzłowiek stał się wysłańcem Bożym; na imię mu {było) Jan.
7.MARIAWICIBył człowiek posłany od Boga, któremu było imię Jan.
8.GRZYM1936Był człowiek posłany przez Boga, a Jan mu było na imię.
9.DĄBR.WUL.1973Był człowiek posłany od Boga, a Jan mu było na imię.
10.DĄBR.GR.1961Pojawił się człowiek, posłany od Boga; Jan mu było na imię.
11.TYSIĄCL.WYD5Pojawił się człowiek posłany przez Boga - Jan mu było na imię.
12.BRYTYJKAWystąpił człowiek, posłany od Boga, który nazywał się Jan.
13.POZNAŃSKACzłowiek imieniem Jan został posłany przez Boga.
14.WARSZ.PRASKAPrzyszedł człowiek posłany przez Boga. Jan miał na imię.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Powstał człowiek, posłany od Boga, któremu na imię Jan.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITPojawił się człowiek posłany przez Boga. Miał na imię Jan.
17.TOR.PRZ.Pojawił się człowiek posłany od Boga, na imię mu – Jan.