« Jan 10:13 Ewangelia Jana 10:14 Jan 10:15 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Ja jestem pasterz dobry i znam moje, i bywam poznan od moich.
2.WUJEK.1923Jam jest pasterz dobry i znam moje, i znają mię moje.
3.RAKOW.NTJam jest on Pasterz dobry, i znam moje, a poznany jestem od moich.
4.GDAŃSKA.1881Jam jest on pasterz dobry i znam moje, a moje mię też znają.
5.GDAŃSKA.2017Ja jestem dobrym pasterzem i znam moje owce, a moje mnie znają.
6.SZCZEPAŃSKIJam jest pasterz dobry, i znam swoje, i one Mnie znają:
7.MARIAWICIJam jest Pasterz dobry, i znam owce Moje, i znają Mię Moje,
8.GRZYM1936Jam jest pasterz dobry i znam moje i znają mię moje.
9.DĄBR.WUL.1973Jam jest pasterz dobry; znam swoje i one mnie znają;
10.DĄBR.GR.1961Jam jest pasterz dobry; znam swoje i one mnie znają,
11.TYSIĄCL.WYD5Ja jestem dobrym pasterzem i znam <owce> moje, a moje Mnie znają,
12.BRYTYJKAJa jestem dobry pasterz i znam swoje owce, i moje mnie znają.
13.POZNAŃSKAJa jestem dobrym pasterzem. Znam moje owce, a moje owce znają Mnie tak,
14.WARSZ.PRASKAJa jestem Dobrym Pasterzem; znam moje owce i one Mnie znają,
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Ja jestem dobrym pasterzem, znam moje i one mnie znają.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITJa jestem dobrym pasterzem. Znam moje owce. One też Mnie znają,
17.TOR.PRZ.„Ja jestem dobrym pasterzem i znam swoje owce , i moje owce mnie znają,”