« Jan 10:14 Ewangelia Jana 10:15 Jan 10:16 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Jako zna mię ociec, i ja znam ojca; i duszę moję kładę za owce.
2.WUJEK.1923Jako mię zna Ojciec, i Ja znam Ojca, a duszę moję kładę za owce moje.
3.RAKOW.NTJako mię zna Ociec, i ja znam Ojca; i duszę moję kładę za owce.
4.GDAŃSKA.1881Jako mię zna Ojciec i ja znam Ojca, i duszę moję kładę za owce.
5.GDAŃSKA.2017Jak mnie zna Ojciec, i ja znam Ojca; i oddaję moje życie za owce.
6.SZCZEPAŃSKIpodobnie jak Mnie zna Ojciec, a Ja znam Ojca. Toteż i życie swoje kładę za owce [swoje].
7.MARIAWICItak jako Mię zna Ojciec, i Ja znam Ojca, i duszę Moją kładę za owce Moje.
8.GRZYM1936Jak Ojciec mię zna, tak ja znam Ojca i życie kładę za owce moje.
9.DĄBR.WUL.1973jako mnie zna Ojciec, a ja znam Ojca. I życie swoje oddaję za owce moje.
10.DĄBR.GR.1961jak mnie zna Ojciec, a ja znam Ojca. I życie swoje oddaję za moje owce.
11.TYSIĄCL.WYD5podobnie jak Mnie zna Ojciec, a Ja znam Ojca. Życie moje oddaję za owce.
12.BRYTYJKAJak Ojciec mnie zna i Ja znam Ojca, i życie swoje kładę za owce.
13.POZNAŃSKAjak Mnie zna Ojciec, a Ja znam Ojca. I moje życie oddaję za owce.
14.WARSZ.PRASKApodobnie jak Mnie zna Ojciec, a Ja znam Ojca. Życie moje oddaję za owce.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Jak zna mnie Ojciec, a ja znam Ojca. Zatem moje życie daję za owce.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITpodobnie jak Ojciec zna Mnie, a Ja znam mego Ojca. I za owce oddaję własne życie.
17.TOR.PRZ.„Tak jak mnie zna Ojciec i ja znam Ojca; i życie swoje kładę za owce.”