« Jan 10:15 Ewangelia Jana 10:16 Jan 10:17 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574I insze owce mam które nie są z tego owczyńca, i one muszę przywieść; że głosu mego usłuchają, i będzie jedno stado (i) jeden pasterz.
2.WUJEK.1923I drugie owce mam, które nie są z téj owczarniéj, i one potrzeba abych przywiódł: i słuchać będą głosu mego, i stanie się jedna owczarnia i jeden pasterz.
3.RAKOW.NTI drugie owce mam, które nie są z obory tej; i one mnie potrzeba przywieść; i głos mój usłyszą, i sstanie się jedna owczarnia, jeden Pasterz.
4.GDAŃSKA.1881A mam i drugie owce, które nie są z tej owczarni, i teć muszę przywieść; i głosu mego słuchać będą, a będzie jedna owczarnia i jeden pasterz.
5.GDAŃSKA.2017A mam także inne owce, które nie są z tej owczarni. Również te muszę przyprowadzić i będą słuchać mego głosu, i będzie jedna owczarnia i jeden pasterz.
6.SZCZEPAŃSKIMam Ja też inne owce, które nie są z tej owczarni, - i te muszę przyprowadzić; one także słuchać będą głosu mego, i stanie się jedna owczarnia, [i] jeden pasterz.
7.MARIAWICIA inne też owce mam, które nie są z tej owczarni; i tamte też muszę przywieść, i będą głosu Mego słuchać; i będzie jedna owczarnia i jeden Pasterz.
8.GRZYM1936I inne owce mam, które nie są z tej owczarni; i te muszę przyprowadzić i usłuchają głosu mego i będzie jedna owczarnia i jeden pasterz.
9.DĄBR.WUL.1973I inne owce mam, które nie są z tej owczarni. I te muszę przyprowadzić, i słuchać będą głosu mego, i stanie się jedna owczarnia i jeden pasterz.
10.DĄBR.GR.1961I inne owce mam, które nie są z tej owczarni. I te muszę przyprowadzić i słuchać będą głosu mego i stanie się jedna owczarnia i jeden pasterz.
11.TYSIĄCL.WYD5Mam także inne owce, które nie są z tej zagrody. I te muszę przyprowadzić, i będą słuchać głosu mego, i nastanie jedna owczarnia, jeden pasterz.
12.BRYTYJKAMam i inne owce, które nie są z tej owczarni; również i te muszę przyprowadzić, i głosu mojego słuchać będą, i będzie jedna owczarnia i jeden pasterz.
13.POZNAŃSKAMam też inne owce, które nie są z tej owczarni, muszę je też przyprowadzić. I będą słuchać mojego głosu, i powstanie jedna owczarnia i jeden pasterz.
14.WARSZ.PRASKALecz mam także owce inne, nie znajdujące się w tej owczarni. I te muszę sprowadzić ku sobie, by słuchały mojego głosu i by nastała jedna owczarnia i jeden pasterz.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Mam także inną trzodę, która nie jest z tej owczarni i tamte trzeba mi przyprowadzić; a będą słuchać mojego głosu i będzie jedno stado oraz jeden pasterz.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITMam też inne owce, nie należące do tej zagrody. Te również muszę sprowadzić. Będą one słuchać mojego głosu i powstanie jedno stado i jeden pasterz.
17.TOR.PRZ.„Mam i inne owce, które nie są z tej zagrody; i te muszę przyprowadzić, i słuchać będą mojego głosu; i powstanie jedno stado i jeden pasterz.”