« Jan 10:16 Ewangelia Jana 10:17 Jan 10:18 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Dlatego mię ociec miłuje, że ja duszę moję kładę, abym ją zaś wziął.
2.WUJEK.1923Dlatego mię miłuje Ojciec, iż Ja kładę duszę moję, abych ją zasię wziął.
3.RAKOW.NTDla tego Ociec mię miłuje, iż ja kładę duszę moję, abych ją zasię wziął.
4.GDAŃSKA.1881Dlatego mię miłuje Ojciec, iż ja kładę duszę moję, abym ją zasię wziął.
5.GDAŃSKA.2017Dlatego Ojciec mnie miłuje, bo ja oddaję swoje życie, aby je znowu wziąć.
6.SZCZEPAŃSKIOjciec miłuje Mnie dlatego, że Ja życie swe oddaję, aby je znowu odebrać.
7.MARIAWICIDlatego Mię Ojciec miłuje, że Ja kładę duszę Moją, abym ją znowu wziął.
8.GRZYM1936Dlatego mnie Ojciec miłuje, że życie moje daję, by je znowu wziąć.
9.DĄBR.WUL.1973Dlatego miłuje mnie Ojciec, że ja życie swoje oddaję, abym je znowu otrzymał.
10.DĄBR.GR.1961Dlatego miłuje mnie Ojciec, że ja życie swoje oddaję, abym je znowu otrzymał.
11.TYSIĄCL.WYD5Dlatego miłuje Mnie Ojciec, bo Ja życie moje oddaję, aby je znów odzyskać.
12.BRYTYJKADlatego Ojciec miłuje mnie, iż Ja kładę życie swoje, aby je znowu wziąć.
13.POZNAŃSKAOjciec dlatego Mnie miłuje, że Ja oddaję moje życie, aby je znowu otrzymać.
14.WARSZ.PRASKAOjciec zaś miłuje Mnie dlatego, że Ja oddaję swoje życie, aby je później znów odzyskać.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Dlatego miłuje mnie Ojciec, bo ja daję me życie, abym je znowu odebrał.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITOjciec dlatego Mnie kocha, że Ja oddaję swoje życie, by następnie je odzyskać.
17.TOR.PRZ.„Dlatego Ojciec mnie miłuje, bo ja kładę swoje życie, abym je ponownie otrzymał.”