« Jan 10:1 Ewangelia Jana 10:2 Jan 10:3 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Kto lepak wchodzi przez drzwi pasterz jest owiec.
2.WUJEK.1923Lecz który wchodzi przeze drzwi, pasterzem jest owiec.
3.RAKOW.NTLecz który wchodzi drzwiami, Pasterzem jest owiec;
4.GDAŃSKA.1881Lecz kto wchodzi drzwiami, pasterzem jest owiec.
5.GDAŃSKA.2017Lecz kto wchodzi drzwiami, jest pasterzem owiec.
6.SZCZEPAŃSKIkto zaś wchodzi przez bramę, jest pasterzem owiec.
7.MARIAWICIAle kto wchodzi drzwiami, ten jest pasterzem owiec,
8.GRZYM1936I przeciwnie, kto wchodzi przez drzwi, jest pasterzem owiec.
9.DĄBR.WUL.1973Lecz kto wchodzi przez bramę, jest pasterzem owiec.
10.DĄBR.GR.1961Lecz kto wchodzi przez bramę, jest pasterzem owiec.
11.TYSIĄCL.WYD5Kto jednak wchodzi przez bramę, jest pasterzem owiec.
12.BRYTYJKAKto zaś wchodzi przez drzwi, jest pasterzem owiec.
13.POZNAŃSKAKto zaś wchodzi przez bramę, jest pasterzem owiec.
14.WARSZ.PRASKALecz ten, kto wchodzi przez bramę, jest pasterzem owiec.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.a kto wchodzi przez bramę, ten jest pasterzem owiec.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITAle kto wchodzi przez bramę, jest pasterzem owiec.
17.TOR.PRZ.„Kto natomiast wchodzi przez bramę, ten jest pasterzem owiec.”