« Jan 10:20 Ewangelia Jana 10:21 Jan 10:22 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Inszy mówili: Te słowa nie są opętanego. Aza czart może ślepych oczy otwierać?
2.WUJEK.1923Drudzy mówili: Teć słowa nie są djabelstwo mającego. Izali czart ślepych oczy otwarzać może?
3.RAKOW.NTDrudzy mówili: Te słowa nie są tego, coby miał czarta; Izali czart może ślepych oczy otwarzać?
4.GDAŃSKA.1881Drudzy mówili: Te słowa nie są dyjabelstwo mającego; izali dyjabeł może ślepych oczy otwierać?
5.GDAŃSKA.2017Inni mówili: To nie są słowa człowieka mającego demona. Czy demon może otwierać oczy ślepych?
6.SZCZEPAŃSKIInni powiedzieli: Opętaniec tak nie przemawia! Czyż czart może ślepym wzrok przywracać?
7.MARIAWICIDrudzy mówili: Te słowa nie są takiego, któryby miał dyabelstwo. Izali może dyabelstwo oczy ślepym otwierać?
8.GRZYM1936Inni odpowiadali: Nie jest to nauka opętanego; czy może opętany przez czarta przywracać wzrok ślepym?
9.DĄBR.WUL.1973Drudzy mówili: To nie jest nauka opętanego. Czyż czart może ślepym wzrok przywracać?
10.DĄBR.GR.1961Drudzy mówili: To nie jest nauka opętanego. Czyż czart może ślepym wzrok przywracać?
11.TYSIĄCL.WYD5Inni mówili: To nie są słowa opętanego. Czyż zły duch mógłby otworzyć oczy niewidomym?
12.BRYTYJKAInni mówili: To nie są słowa opętanego przez demona. Czyż demon może otwierać ślepym oczy?
13.POZNAŃSKAInni mówili: - To nie są słowa opętanego, czy czart może otwierać ślepym oczy?
14.WARSZ.PRASKANa to inni mówili: Opętany tak nie może mówić! Czyż zły duch może przywracać wzrok niewidomym?
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Inni mówili: To nie są słowa opętanego; czy demon może otworzyć oczy ślepych?
16.EIB.BIBLIA.2016.LITInni twierdzili: To nie są słowa człowieka opętanego przez demona. Czy demon może otwierać niewidomym oczy?
17.TOR.PRZ.Inni mówili: To nie są słowa opętanego przez demona; czy demon może otwierać oczy ślepym?