« Jan 10:24 Ewangelia Jana 10:25 Jan 10:26 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Odpowiedział im Jesus: Rzekłem wam, a nie wierzycie, uczynki które ja czynię w imię ojca mego, te świadczą o mnie.
2.WUJEK.1923Odpowiedział im Jezus: Powiadam wam, a nie wierzycie; sprawy, które Ja czynię w imię Ojca mego, te o mnie świadectwo dają.
3.RAKOW.NTOdpowiedział im Jezus: Powiedziałem wam, a nie wierzycie; uczynki, które ja czynię w imię Ojca mego, te świadczą o mnie.
4.GDAŃSKA.1881Odpowiedział im Jezus: Powiedziałem wam, a nie wierzycie; sprawy, które ja czynię w imieniu Ojca mego, te o mnie świadczą.
5.GDAŃSKA.2017Jezus im odpowiedział: Powiedziałem wam, a nie wierzycie. Dzieła, które wykonuję w imieniu mego Ojca, one świadczą o mnie.
6.SZCZEPAŃSKIJezus im odrzekł: Powiedziałem wam, ale nie wierzycie. Czyny, które działam w imię Ojca mego, one świadczą o Mnie;
7.MARIAWICIOdpowiedział im Jezus: Mówię wam, a nie wierzycie. Uczynki, które Ja czynię w Imię Ojca Mojego, – teć wam świadectwo dają o Mnie.
8.GRZYM1936Rzecze im Jezus: Już wam powiedziałem, a nie wierzycie: sprawy, które czynię w imię Ojca mego, one świadczą o mnie.
9.DĄBR.WUL.1973Odpowiedział im Jezus: Mówię wam, a nie wierzycie. Czyny, które ja wykonywam w imię Ojca mego, świadczą o mnie,
10.DĄBR.GR.1961Odrzekł im Jezus: Już mówiłem wam,
11.TYSIĄCL.WYD5Rzekł do nich Jezus: Powiedziałem wam, a nie wierzycie. Czyny, których dokonuję w imię mojego Ojca, świadczą o Mnie.
12.BRYTYJKAOdpowiedział im Jezus: Powiedziałem wam, a nie wierzycie; dzieła, które Ja wykonuję w imieniu Ojca mojego, świadczą o mnie;
13.POZNAŃSKAJezus im odrzekł: - Powiedziałem wam, lecz wy nie wierzycie. Dzieła, których dokonuje w imieniu mojego Ojca, świadczą o Mnie.
14.WARSZ.PRASKAOdpowiedział im Jezus: Już wam to powiedziałem, ale wy nie wierzycie. Dzieła, których dokonuję w imię Ojca mego, świadczą o Mnie.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Jezus im odpowiedział: Powiedziałem wam, a nie wierzycie; dzieła, które ja robię w Imieniu mojego Ojca to one o mnie świadczą.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITJezus na to: Powiedziałem wam, lecz nie wierzycie. Świadczą o Mnie dzieła, których dokonuję w imieniu mojego Ojca.
17.TOR.PRZ.Jezus odpowiedział im: „Powiedziałem wam, a nie wierzycie; dzieła, które ja czynię w imieniu Ojca mojego, te o mnie świadczą.”