« Jan 10:26 Ewangelia Jana 10:27 Jan 10:28 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Owce moje głosu mego słuchają, a ja znam je, i idą za mną.
2.WUJEK.1923Owce moje słuchają głosu mego, a Ja je znam, i idą za mną.
3.RAKOW.NTOwce moje głosu mego słuchają, a ja znam je, i idą za mną;
4.GDAŃSKA.1881Owce moje głosu mego słuchają, a ja je znam i idą za mną;
5.GDAŃSKA.2017Moje owce słuchają mego głosu i ja je znam, a one idą za mną.
6.SZCZEPAŃSKIOwce moje słuchają głosu mego; Ja też znam je, i one idą za Mną.
7.MARIAWICIOwce Moje głosu Mojego słuchają, i Ja znam je, i chodzą za Mną,
8.GRZYM1936Owce moje słuchają głosu mego, a ja je znam i one idą za mną.
9.DĄBR.WUL.1973Owce moje słuchają głosu mego, a ja je znam i one idą za mną.
10.DĄBR.GR.1961Owce moje słuchają mego głosu, a ja je znam i one idą za mną.
11.TYSIĄCL.WYD5Moje owce słuchają mego głosu, a Ja znam je. Idą one za Mną,
12.BRYTYJKAOwce moje głosu mojego słuchają i Ja znam je, a one idą za mną.
13.POZNAŃSKAMoje owce słuchają głosu mojego. Ja znam je, a one idą za Mną.
14.WARSZ.PRASKAMoje owce słuchają mojego głosu. Ja je znam i one idą za Mną.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Moje owce słuchają mego głosu, ja je znam i za mną idą;
16.EIB.BIBLIA.2016.LITMoje owce słuchają mojego głosu, Ja je znam, a one idą za Mną.
17.TOR.PRZ.„Owce moje słuchają mojego głosu, i ja je znam, i idą za mną;”