« Jan 10:27 Ewangelia Jana 10:28 Jan 10:29 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574A ja żywot wieczny daję im, a nie zginą na wieki, i nie wydrze ich żaden z ręki mojej.
2.WUJEK.1923Ja im wieczny żywot dawam: i nie zginą na wieki, ani ich żaden wydrze z ręki mojéj.
3.RAKOW.NTA ja żywot wieczny dawam im; i nie zginą na wieki, ani ich porwie kto z ręki mojej.
4.GDAŃSKA.1881A ja żywot wieczny daję im i nie zginą na wieki, ani ich żaden wydrze z ręki mojej.
5.GDAŃSKA.2017A ja daję im życie wieczne i nigdy nie zginą ani nikt nie wydrze ich z mojej ręki.
6.SZCZEPAŃSKIA Ja daję im życie wieczne, i <z pewnością> nie zginą na wieki; nikt też nie wydrze ich z ręki mojej.
7.MARIAWICIa Ja im żywot wieczny daję. I nie zginą na wieki, i nie wydrze ich nikt z ręki Mojej.
8.GRZYM1936I daję im życie wieczne i nie zginą na wieki, ani je kto wydrze z ręki mojej.
9.DĄBR.WUL.1973I daję im życie wieczne, a nie zginą na wieki ani ich nikt nie wyrwie z ręki mojej.
10.DĄBR.GR.1961I daję im życie wieczne, a nie zginą na wieki, ani ich nikt nie wyrwie z ręki mojej.
11.TYSIĄCL.WYD5a Ja daję im życie wieczne. Nie zginą na wieki i nikt nie wyrwie ich z mojej ręki.
12.BRYTYJKAI Ja daję im żywot wieczny, i nie giną na wieki, i nikt nie wydrze ich z ręki mojej.
13.POZNAŃSKAJa daję im życie wieczne i one nie zginą na wieki, i nikt nie wyrwie ich z mojej ręki.
14.WARSZ.PRASKAJa daję im życie wieczne; dlatego nigdy nie zginą i nikt nie wyrwie ich z mojej ręki.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.a ja im daję życie wieczne, zatem nie zginą na wieczność; także nikt ich nie wyrwie z mojej ręki.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITJa też daję im życie wieczne. Nie zginą one na wieki i nikt nie wyrwie ich z mojej ręki.
17.TOR.PRZ.„I ja daję im życie wieczne, i z pewnością nie zginą na wieki, i nikt nie wyrwie ich z mojej ręki.”