« Jan 10:2 Ewangelia Jana 10:3 Jan 10:4 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Temu odźwierny otwiera, i owce głosu jego słuchają; a swoje owce zowie na imię i wywodzi je.
2.WUJEK.1923Temu odźwierny otwiera, a owce słuchają głosu jego, i nazywa owce swe mianowicie i wywodzi je.
3.RAKOW.NTTemu odźwierny otwiera, i owce głosu jego słuchają, i własne owce nazywa podług imienia ich, i wywodzi je.
4.GDAŃSKA.1881Temu odźwierny otwiera i owce słuchają głosu jego, a on swoich własnych owiec z imienia woła i wywodzi je.
5.GDAŃSKA.2017Temu odźwierny otwiera i owce słuchają jego głosu, a on woła swoje własne owce po imieniu i wyprowadza je.
6.SZCZEPAŃSKITemu odźwierny otwiera, a owce słuchają głosu jego; on też po imieniu woła na swe owce i wyprowadza je.
7.MARIAWICItemu Odźwierny otwiera, a owce głosu Jego słuchają; i własne Swe owce wzywa po imieniu, i wywodzi je.
8.GRZYM1936Takiemu odźwierny otwiera, a owce słuchają głosu jego i woła owce swoje po imieniu i wyprowadza je.
9.DĄBR.WUL.1973Temu odźwierny otwiera, a owce słuchają głosu jego, własne swe owce woła po imieniu i wyprowadza je.
10.DĄBR.GR.1961Temu odźwierny otwiera, a owce słuchają jego głosu, a on własne swe owce woła po imieniu i wyprowadza je.
11.TYSIĄCL.WYD5Temu otwiera odźwierny, a owce słuchają jego głosu; woła on swoje owce po imieniu i wyprowadza je.
12.BRYTYJKATemu odźwierny otwiera i owce słuchają jego głosu, i po imieniu woła owce swoje, i wyprowadza je.
13.POZNAŃSKAJemu odźwierny otwiera i owce słuchają jego głosu. On zaś woła swoje owce po imieniu i wyprowadza je.
14.WARSZ.PRASKAStróż otwiera mu drzwi, a owce słuchają jego głosu. On zaś woła je po imieniu i wyprowadza [z owczarni].
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Temu odźwierny otwiera, a owce słuchają jego głosu; i po imieniu woła swoje owce oraz je wyprowadza.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITTemu odźwierny otwiera, a owce słuchają jego głosu. Woła on swoje owce po imieniu i wyprowadza je.
17.TOR.PRZ.„Temu odźwierny otwiera i owce słuchają jego głosu, a on swoje własne owce woła po imieniu i je wyprowadza.”