« Jan 10:31 Ewangelia Jana 10:32 Jan 10:33 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Odpowiedział im Jesus: Wiele dobrych uczynków pokazałem wam, z ojca mego, prze któryż uczynek ztych kamionujecie mię?
2.WUJEK.1923Odpowiedział im Jezus: Wiele dobrych uczynków ukazałem wam z Ojca mego, dla którego uczynku z tych kamionujecie mię?
3.RAKOW.NTOdpowiedział im Jezus: Wiele dobrych uczynków ukazałem wam z Ojca mego; dla którego z nich uczynku kamienujecie mię?
4.GDAŃSKA.1881Odpowiedział im Jezus: Wiele dobrych uczynków ukazałem wam od Ojca mego, dla któregoż z tych uczynków kamionujecie mię?
5.GDAŃSKA.2017Jezus powiedział do nich: Ukazałem wam wiele dobrych uczynków od mego Ojca. Za który z tych uczynków mnie kamienujecie?
6.SZCZEPAŃSKIJezus im odrzekł: Wiele dzieł {wspaniałych} ukazałem wam od Ojca {mego}; dla którego z tych dzieł chcecie Mnie kamienować?
7.MARIAWICIOdpowiedział im Jezus: Wiele dobrych uczynków ukazałem wam od Ojca Mojego: dla którego z tych uczynków kamienujecie Mię?
8.GRZYM1936A Jezus ich pytał: Tyle dobrodziejstw wyświadczyłem wam mocą Ojca mego; za które mnie kamienować chcecie?
9.DĄBR.WUL.1973Odpowiedział im Jezus: Wiele dobrych uczynków ukazałem wam od Ojca mego; za który z tych uczynków kamienujecie mnie?
10.DĄBR.GR.1961Odpowiedział im Jezus: Wiele dobrych pochodzących od Ojca czynów dokonałem wśród was; za który z nich kamienujecie mnie?
11.TYSIĄCL.WYD5Odpowiedział im Jezus: Ukazałem wam wiele dobrych czynów, które pochodzą od Ojca. Za który z tych czynów chcecie Mnie kamienować?
12.BRYTYJKAOdrzekł im Jezus: Ukazałem wam wiele dobrych uczynków z mocy Ojca mego; za który z tych uczynków kamienujecie mnie?
13.POZNAŃSKAJezus im powiedział: - Pokazałem wam wiele dobrych dzieł (pochodzących) od Ojca, za które z nich chcecie Mnie ukamienować?
14.WARSZ.PRASKAA Jezus rzekł do nich: Dokonałem wobec was wielu dobrych czynów mocą pochodzącą od Ojca. Za któryż z tych czynów chcecie Mnie ukamienować?
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Jezus im odpowiedział: Przedstawiłem wam wiele szlachetnych uczynków od mego Ojca; z powodu którego z tych uczynków mnie kamienujecie?
16.EIB.BIBLIA.2016.LITWtedy Jezus zapytał ich: Pokazałem wam wiele dobrych dzieł pochodzących od mojego Ojca. Za które z tych dzieł chcecie Mnie ukamienować?
17.TOR.PRZ.Jezus odpowiedział im: „Wiele dobrych dzieł ukazałem wam od mojego Ojca; z powodu którego z tych dzieł mnie kamienujecie?”