« Jan 10:32 Ewangelia Jana 10:33 Jan 10:34 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Odpowiedzieli mu Judowie, mówiąc: O dobry uczynek nie kamionujem cię, ale o bluźnierstwo, a iż ty człowiek będąc, czynisz się Bogiem.
2.WUJEK.1923Odpowiedzieli mu Żydowie: Dla dobrego uczynku nie kamionujemy cię, ale dla bluźnierstwa, a iż ty będąc człowiekiem, czynisz się sam Bogiem.
3.RAKOW.NTOdpowiedzieli mu Żydowie, mówiąc: Dla dobrego uczynku nie kamienujemy cię, ale dla bluźnierzstwa; I że ty człowiekiem będąc, czynisz samego siebie Bogiem.
4.GDAŃSKA.1881Odpowiedzieli mu Żydowie, mówiąc: Dla dobrego uczynku nie kamionujemy cię, ale dla bluźnierstwa, to jest, że ty będąc człowiekiem, czynisz się sam Bogiem.
5.GDAŃSKA.2017Odpowiedzieli mu Żydzi: Nie kamienujemy cię za dobry uczynek, ale za bluźnierstwo, to znaczy, że ty, będąc człowiekiem, czynisz samego siebie Bogiem.
6.SZCZEPAŃSKIOdpowiedzieli Mu Judejczycy: Nie za czyn dobry chcemy cię kamienować, ale za bluźnierstwo. I dlatego, że Ty, będąc człowiekiem, czynisz Siebie Bogiem.
7.GRZYM1936Odpowiedzieli mu Żydzi: Nie za dobrodziejstwo cię kamienować chcemy, ale za bluźnierstwo, za to, że ty, człowiekiem będąc, Bogiem się czynisz.
8.DĄBR.WUL.1973Odpowiedzieli mu Żydzi: Nie kamienujemy ciebie za dobry uczynek, ale za bluźnierstwo, za to, że ty, będąc człowiekiem, czynisz siebie Bogiem.
9.DĄBR.GR.1961Odpowiedzieli mu Żydzi: Nie kamienujemy ciebie za dobry uczynek, ale za bluźnierstwo, za to, że ty, będąc człowiekiem, czynisz siebie Bogiem.
10.TYSIĄCL.WYD5Odpowiedzieli Mu Żydzi: Nie kamienujemy cię za dobry czyn, ale za bluźnierstwo, za to, że ty, będąc człowiekiem, uważasz siebie za Boga.
11.BRYTYJKAOdpowiedzieli mu Żydzi, mówiąc: Nie kamienujemy cię za dobry uczynek, ale za bluźnierstwo i za to, że Ty, będąc człowiekiem, czynisz siebie Bogiem.
12.POZNAŃSKAJudejczycy odrzekli: - Nie kamienujemy Cię za dobre dzieła, ale za bluźnierstwo, że będąc człowiekiem czynisz się Bogiem.
13.WARSZ.PRASKAOdpowiedzieli Mu Żydzi: Nie chcemy Cię kamienować za żaden dobry czyn, lecz za bluźnierstwo; za to, że będąc człowiekiem, uważasz się za Boga.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Odpowiedzieli mu Żydzi, mówiąc: Nie kamienujemy cię za dobry uczynek, ale za bluźnierstwo; że ty, będąc człowiekiem, samego siebie czynisz Bogiem.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITŻydzi odpowiedzieli: Nie chcemy Cię ukamienować za dobre dzieło, ale za obrazę Boga oraz za to, że Ty, chociaż jesteś człowiekiem, czynisz siebie Bogiem.
16.TOR.NOWE.PRZ.W odpowiedzi Żydzi, rzekli Mu: Nie chcemy cię kamienować z powodu dobrych dzieł, ale za bluźnierstwo i za to, że ty będąc człowiekiem, czynisz siebie Bogiem.