« Jan 10:35 Ewangelia Jana 10:36 Jan 10:37 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Którego ociec poświęcił, i posłał na świat, wy mówicie że bluźnisz, iż rzekłem syn Boży jestem.
2.WUJEK.1923Którego Ojciec posłał na świat, wy powiadacie: Że bluźnisz, iżem rzekł: Jestem Synem Bożym?
3.RAKOW.NTKtórego Ociec poświęcił, i posłał na świat, wy mówicie, że bluźnisz, iżem rzekł: Syn Boży jestem?
4.GDAŃSKA.1881A mnie, którego Ojciec poświęcił i posłał na świat, wy mówicie: Bluźnisz, żem rzekł: Jestem Synem Bożym?
5.GDAŃSKA.2017To jakże do mnie, którego Ojciec uświęcił i posłał na świat, mówicie: Bluźnisz, bo powiedziałem: Jestem Synem Bożym?
6.SZCZEPAŃSKIto wy Temu, którego Ojciec uświęcił i na świat posłał, zarzucacie: »bluźnisz«, - ponieważ rzekłem: jestem Synem Bożym?
7.MARIAWICIto czemu wy powiadacie o Mnie, Którego Ojciec poświęcił i posłał na świat: Że bluźnisz, dlatego żem rzekł: Jestem Synem Bożym?
8.GRZYM1936o mnie, którego Ojciec poświęcił i posłał na świat, wy powiadacie, że bluźnię, bo powiedziałem, że jestem Synem Bożym?
9.DĄBR.WUL.1973o tym, którego Ojciec uświęcił i posłał na świat, wy powiadacie, że bluźni, bo powiedziałem, że jestem Synem Bożym.
10.DĄBR.GR.1961o tym, którego Ojciec uświęcił i posłał na świat, wy mówicie, że bluźni, bo powiedziałem, że jestem Synem Bożym.
11.TYSIĄCL.WYD5to czemu wy [o Tym], którego Ojciec poświęcił i posłał na świat, mówicie: Bluźnisz, dlatego że powiedziałem: Jestem Synem Bożym?
12.BRYTYJKADo mnie, którego Ojciec poświęcił i posłał na świat, wy mówicie: Bluźnisz, dlatego, że powiedziałem: Jestem Synem Bożym?
13.POZNAŃSKAwy zaś do Mnie, którego Ojciec uświęcił i posłał na świat, mówicie: Bluźnisz, bo powiedziałem: Jestem Synem Bożym.
14.WARSZ.PRASKAto dlaczego mówicie, że bluźni Ten, który powiedział: Jestem Synem Bożym, skoro został On poświęcony i posłany przez Ojca?
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.dlaczego temu, którego Ojciec uczynił świętym oraz posłał na świat, wy mówicie: Bluźnisz; ponieważ powiedziałem: Jestem Synem Boga?
16.EIB.BIBLIA.2016.LITto dlaczego wy Tego, którego Ojciec poświęcił i posłał na świat, oskarżacie o bluźnierstwo z powodu słów: Jestem Synem Bożym?
17.TOR.PRZ.„Do Tego, którego Ojciec poświęcił i posłał na świat, wy mówicie: Bluźnisz, dlatego że powiedziałem: Jestem Synem Bożym?”