« Jan 10:37 Ewangelia Jana 10:38 Jan 10:39 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574A jeśli czynię, i jeśli mnie niewierzycie, sprawam wierzcie, abyście poznali i wierzyli, że we mnie ociec, a ja wniem.
2.WUJEK.1923A jeźli czynię, chociażbyście mnie wierzyć nie chcieli, wierzcież uczynkom, abyście poznali i wierzyli, że Ojciec jest we mnie, a Ja w Ojcu.
3.RAKOW.NTA jeśliż czynię, chociażbyście mnie nie wierzyli, uczynkom wierzcie; abyście poznali i wierzyli, że we mnie jest Ociec, a ja w nim.
4.GDAŃSKA.1881A jeźliż czynię, chociażbyście mnie nie wierzyli, wierzcież uczynkom, abyście poznali i wierzyli, żeć Ojciec jest we mnie, a ja w nim.
5.GDAŃSKA.2017A jeśli wykonuję, choćbyście mnie nie wierzyli, wierzcie uczynkom, abyście poznali i uwierzyli, że Ojciec jest we mnie, a ja w nim.
6.SZCZEPAŃSKIale jeśli spełniam, to chociażbyście Mnie wierzyć nie chcieli, dziełom <tym> wierzcie, abyście mogli zrozumieć i uznać, że Ojciec [jest] we Mnie, a Ja w Ojcu.
7.MARIAWICIale jeśli czynię, to jeśli nie chcecie Mnie wierzyć, wierzcież wżdy uczynkom, abyście poznali i uwierzyli, że Ojciec we Mnie jest, a Ja w Ojcu.
8.GRZYM1936Ale jeśli je czynię, a wierzyć mi nie chcecie, przynajmniej dziełom moim wierzcie, abyście poznali i uwierzyli, że Ojciec jest we mnie, a ja w Ojcu.
9.DĄBR.WUL.1973Ale jeśli wypełniam, choćbyście mnie wierzyć nie chcieli, wierzcie uczynkom, abyście poznali i uwierzyli, że Ojciec jest we mnie, a ja w Ojcu.
10.DĄBR.GR.1961Ale jeżeli je wypełniam, to choćbyście wierzyć nie chcieli mnie, wierzcie uczynkom, abyście poznali i zrozumieli, że Ojciec jest we mnie, a ja w Ojcu.
11.TYSIĄCL.WYD5Jeżeli jednak dokonuję, to choćbyście Mi nie wierzyli, wierzcie moim dziełom, abyście poznali i wiedzieli, że Ojciec jest we Mnie, a Ja w Ojcu.
12.BRYTYJKAJeśli zaś wykonuję, to choćbyście mi nie wierzyli, wierzcie uczynkom, abyście poznali i wiedzieli, że we mnie jest Ojciec, a Ja w Ojcu.
13.POZNAŃSKAAle jeżeli ich dokonuję, to choćbyście Mi nie wierzyli, wierzcie dziełom i przekonajcie się, że Ojciec jest we Mnie, a Ja w Ojcu.
14.WARSZ.PRASKAJeżeli jednak wypełniam dzieła Ojca, to choćbyście nie wierzyli Mnie, powinniście wierzyć moim dziełom, żebyście mogli poznać i zrozumieć, że Ojciec jest we Mnie, a Ja w Ojcu.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.zaś jeśli czynię i jeśli mi nie wierzycie wierzcie dziełom, byście poznali oraz mogli uwierzyć, że Ojciec jest we mnie, a ja w Nim.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITJeśli jednak dokonuję, to choćbyście Mnie nie wierzyli, wierzcie tym dziełom, abyście poznali i rozumieli, że we Mnie jest Ojciec, a Ja w Ojcu.
17.TOR.PRZ.„Jeśli jednak czynię, to choćbyście mi nie wierzyli, uwierzcie dziełom, abyście poznali i uwierzyli, że Ojciec jest we mnie, a ja w Nim.”