« Jan 10:39 Ewangelia Jana 10:40 Jan 10:41 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574I poszedł zasię za Jordan na miejsce gdzie był Johan pierwej nurzając, a mieszkał tam.
2.WUJEK.1923I odszedł zasię za Jordan na ono miejsce, gdzie pierwéj Jan chrzcił, i tam mieszkał.
3.RAKOW.NTI odszedł zasię za Jordan na ono miejsce, gdzie Jan przedtym ponurzał; i trwał tamże.
4.GDAŃSKA.1881I odszedł zasię za Jordan na ono miejsce, gdzie przedtem Jan chrzcił, i tamże mieszkał.
5.GDAŃSKA.2017I ponownie odszedł za Jordan, na miejsce, gdzie przedtem Jan chrzcił, i tam przebywał.
6.SZCZEPAŃSKIPonownie tedy udał się za Jordan, na to miejsce, gdzie najpierw Jan udzielał chrztu. Tam też przebywał,
7.MARIAWICII odszedł znowu za Jordan, na to miejsce, gdzie pierwej Jan chrzcił, i tam mieszkał.
8.GRZYM1936I znowu poszedł za Jordan na to miejsce, gdzie Jan przedtem chrzcił i tam przebywał.
9.DĄBR.WUL.1973I odszedł znowu za Jordan, gdzie dawniej Jan udzielał chrztu, i tam pozostawał.
10.DĄBR.GR.1961I odszedł ponownie za Jordan, do miejsca, gdzie dawniej Jan udzielał chrztu, i tam pozostawał.
11.TYSIĄCL.WYD5I powtórnie udał się za Jordan, na miejsce, gdzie Jan poprzednio udzielał chrztu, i tam przebywał.
12.BRYTYJKAI znowu odszedł za Jordan, na miejsce, gdzie dawniej Jan chrzcił i tam pozostał.
13.POZNAŃSKAI odszedł znowu za Jordan, na miejsce, gdzie dawniej Jan chrzcił. Tam pozostał.
14.WARSZ.PRASKAPonownie udał się poza Jordan, na miejsce, gdzie Jan udzielał kiedyś chrztu, i tam pozostał przez jakiś czas.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.I znowu odszedł na drugą stronę Jordanu, na miejsce gdzie był Jan, który przedtem chrzcił, i tam mieszkał.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITNastępnie znów odszedł za Jordan, na miejsce, gdzie swego czasu chrzcił Jan, i tam pozostał.
17.TOR.PRZ.I ponownie odszedł za Jordan na miejsce, gdzie wcześniej chrzcił Jan, i tam pozostał.