« Jan 10:41 Ewangelia Jana 10:42 Jan 11:1 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574I uwierzyli tam mnodzy weń.
2.WUJEK.1923(10:42b) I wiele ich uwierzyło weń.
3.RAKOW.NTI uwierzyło wiele ich tam weń.
4.GDAŃSKA.1881I wiele ich tam uwierzyło weń.
5.GDAŃSKA.2017I wielu tam uwierzyło w niego.
6.SZCZEPAŃSKIToteż wielu uwierzyło <tam> w Niego.
7.MARIAWICII wielu ich uwierzyło w Niego.
8.GRZYM1936Ale to, co Jan o nim powiedział, było prawdą. I wielu weń uwierzyło.
9.DĄBR.WUL.1973ale wszystko, cokolwiek Jan o nim powiedział, było prawdą. I wielu uwierzyło weń.
10.DĄBR.GR.1961ale wszystko cokolwiek o nim powiedział, było prawdą. I wielu tam uwierzyło w niego.
11.TYSIĄCL.WYD5I wielu tam w Niego uwierzyło.
12.BRYTYJKAI wielu tam w niego uwierzyło.
13.POZNAŃSKAI tam wielu uwierzyło w Niego.
14.WARSZ.PRASKAWielu też uwierzyło tam w Niego.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.I wielu tam uwierzyło względem niego.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITI wielu tam w Niego uwierzyło.
17.TOR.PRZ.I wielu tam uwierzyło w Niego.