« Jan 10:5 Ewangelia Jana 10:6 Jan 10:7 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574To podobieństwo rzekł im Jesus. Ale oni niepoznali coby było, co powiedał im.
2.WUJEK.1923Tę przypowieść powiedział im Jezus; lecz oni nie zrozumieli, co im powiadał.
3.RAKOW.NTTę przypowieść powiedał im Jezus; lecz oni nie wiedzieli, co im mówił.
4.GDAŃSKA.1881Tę im przypowieść Jezus powiedział; lecz oni nie zrozumieli tego, co im mówił.
5.GDAŃSKA.2017Tę przypowieść powiedział im Jezus, lecz oni nie zrozumieli tego, co im mówił.
6.SZCZEPAŃSKITaką to przypowieść opowiedział im Jezus; ale oni nie zrozumieli, co im chciał przez to powiedzieć.
7.MARIAWICITę przypowieść powiedział im Jezus, ale oni nie zrozumieli, co im mówił.
8.GRZYM1936Tę przypowieść powiedział im Jezus. Ale oni nie zrozumieli, o czem im mówił.
9.DĄBR.WUL.1973Taką przypowieść powiedział im Jezus, ale oni nie zrozumieli tego, co im mówił.
10.DĄBR.GR.1961Taką przypowieść powiedział im Jezus, ale oni nie zrozumieli tego, co im mówił.
11.TYSIĄCL.WYD5Tę przypowieść opowiedział im Jezus, lecz oni nie pojęli znaczenia tego, co im mówił.
12.BRYTYJKATę przypowieść powiedział im Jezus, lecz oni nie zrozumieli tego, co im mówił.
13.POZNAŃSKAJezus powiedział im tę przypowieść, lecz oni nie zrozumieli, o czym im mówi.
14.WARSZ.PRASKAMówił im to Jezus jako przypowieść. Ale oni nie zrozumieli tego, co do nich mówił.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Taką przypowieść powiedział im Jezus; ale oni nie zrozumieli czym było to, co im mówił.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITJezus opowiedział im tę przypowieść, lecz oni nie pojęli jej znaczenia.
17.TOR.PRZ.Taką przypowieść powiedział im Jezus; lecz oni nie zrozumieli tego, co im mówił.