« Jan 10:7 Ewangelia Jana 10:8 Jan 10:9 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Wszyscy którzykolwiek przyszli złodzieje są i zbójce. Ale nie słuchały ich owce.
2.WUJEK.1923Wszyscy, ile ich przyszło, złodzieje są i zbójcy, i ich nie słuchały owce.
3.RAKOW.NTWszyscy, ile ich przedemną przyszło, złodzieje są, i zbójcy; ale nie słuchały ich owce.
4.GDAŃSKA.1881Wszyscy, ile ich przede mną przyszło, złodzieje są i zbójcy; ale ich nie słuchały owce.
5.GDAŃSKA.2017Wszyscy, ilu ich przede mną przyszło, są złodziejami i bandytami, ale owce ich nie słuchały.
6.SZCZEPAŃSKIIlu ich tylko przyszło <przede-Mną>, wszyscy są złodziejami i zbójami; toteż owce ich nie słuchały.
7.MARIAWICIWszyscy, ilukolwiek ich przyszło, złodzieje są i zbójcy, i nie słuchały ich owce.
8.GRZYM1936A ci, co przede mną przyszli, są wszyscy złodzieje i rozbójnicy i owce ich nie słuchały.
9.DĄBR.WUL.1973Wszyscy, ilu ich tylko przyszło, złodzieje są i zbóje i nie usłuchały ich owce.
10.DĄBR.GR.1961Wszyscy, ilu ich tylko przyszło przede mną, złodzieje są i złoczyńcy; toteż nie usłuchały ich owce.
11.TYSIĄCL.WYD5Wszyscy, którzy przyszli przede Mną, są złodziejami i rozbójnikami, a nie posłuchały ich owce.
12.BRYTYJKAWszyscy, ilu przede mną przyszło, to złodzieje i zbójcy, lecz owce nie słuchały ich.
13.POZNAŃSKAWszyscy, którzy przyszli przede Mną, to złodzieje i rozbójnicy. Lecz owce ich nie posłuchały.
14.WARSZ.PRASKAWszyscy, którzy tu weszli przede Mną, są złodziejami i rozbójnikami, i dlatego owce ich nie posłuchały.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Wszyscy, ilu ich przyszło przede mną, są oszustami i rabusiami; a owce ich nie usłuchały.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITWszyscy, ilu ich przyszło przede Mną, to złodzieje i bandyci, lecz owce ich nie posłuchały.
17.TOR.PRZ.„Wszyscy, ilu ich przyszło przede mną, są złodziejami i rozbójnikami, lecz owce ich nie posłuchały.”