« Jan 10:8 Ewangelia Jana 10:9 Jan 10:10 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Ja jestem drzwi, przez mię jeśli kto wnidzie, będzie zachowan, i wnidzie i wynidzie, i pastwisko znajdzie.
2.WUJEK.1923Jam jest drzwiami. Przez mię jeźli kto wnidzie, zbawion będzie: i wnidzie i wynidzie i pastwisko znajdzie.
3.RAKOW.NTJam jest drzwiami; przez mię jeśliby kto wszedł, będzie zbawion; i wnidzie i wynidzie, i paszą znajdzie.
4.GDAŃSKA.1881Jamci jest drzwiami; jeźli kto przez mię wnijdzie, zbawiony będzie, a wnijdzie i wynijdzie, a pastwisko znajdzie.
5.GDAŃSKA.2017Ja jestem drzwiami. Jeśli ktoś wejdzie przeze mnie, będzie zbawiony; wejdzie i wyjdzie, i znajdzie pastwisko.
6.SZCZEPAŃSKIJam jest bramą; kto przeze-Mnie wejdzie, będzie zbawion; będzie też mógł wchodzić i wychodzić, i znajdzie pastwiska.
7.MARIAWICIJa jestem drzwiami: przeze Mnie jeśli kto wnijdzie, będzie zbawiony, i wnijdzie i wynijdzie, i pastwiska znajdzie.
8.GRZYM1936Ja jestem drzwiami. Kto przeze mnie wejdzie, zbawiony będzie; wejdzie i wyjdzie i pastwisko znajdzie.
9.DĄBR.WUL.1973Jam jest bramą. Jeśli kto przeze mnie wnijdzie, będzie zbawiony: i wnijdzie, i wyjdzie, i pastwiska znajdzie.
10.DĄBR.GR.1961Jam jest bramą. Jeżeli kto przeze mnie wejdzie, będzie zbawiony: i wejdzie, i wyjdzie, i pastwisko znajdzie.
11.TYSIĄCL.WYD5Ja jestem bramą. Jeżeli ktoś wejdzie przeze Mnie, będzie zbawiony - wejdzie i wyjdzie, i znajdzie pastwisko.
12.BRYTYJKAJa jestem drzwiami; jeśli kto przeze mnie wejdzie, zbawiony będzie i wejdzie, i wyjdzie, i pastwisko znajdzie.
13.POZNAŃSKAJa jestem bramą, kto wejdzie przeze Mnie, będzie zbawiony: będzie przebywał ze Mną i znajdzie pastwisko.
14.WARSZ.PRASKAJa jestem bramą. Jeśli ktoś wejdzie przeze Mnie, będzie zbawiony: wejdzie i wyjdzie, i znajdzie pożywienie.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Ja jestem bramą; jeśli ktoś przyjdzie przeze mnie będzie zbawiony, i wejdzie, wyruszy oraz znajdzie pastwisko.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITJa jestem bramą. Jeśli ktoś wejdzie przeze Mnie, będzie zbawiony, a gdy wejdzie i wyjdzie, znajdzie sobie pastwisko.
17.TOR.PRZ.„Ja jestem bramą; jeśli ktoś przeze mnie wejdzie, zostanie zbawiony, wejdzie i wyjdzie, i znajdzie pastwisko.”