« Jan 11:16 Ewangelia Jana 11:17 Jan 11:18 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Tedy przyszedszy Jedus nalazł go już czterzy dni w grobie leżącego.
2.WUJEK.1923Przyszedł tedy Jezus i nalazł go już cztery dni w grobie mającego.
3.RAKOW.NTPrzyszedszy tedy Jezus, nalazł go cztery dni już leżącego w grobie.
4.GDAŃSKA.1881Przyszedłszy tedy Jezus, znalazł go już cztery dni w grobie leżącego.
5.GDAŃSKA.2017Kiedy Jezus przyszedł, zastał go już cztery dni leżącego w grobie.
6.SZCZEPAŃSKIA <gdy> Jezus przybył, znalazł go już w grobie mającego dni cztery.
7.MARIAWICIPrzyszedł tedy Jezus i znalazł go już cztery dni pochowanego w grobie.
8.GRZYM1936I gdy Jezus przyszedł, zastał go już od czterech dni w grobie.
9.DĄBR.WUL.1973Przyszedł tedy Jezus i znalazł go już od czterech dni w grobie.
10.DĄBR.GR.1961Przyszedł tedy Jezus i znalazł go już od czterech dni w grobie.
11.TYSIĄCL.WYD5Kiedy Jezus tam przybył, zastał Łazarza już od czterech dni spoczywającego w grobie.
12.BRYTYJKAPrzyszedł tedy Jezus i znalazł go już od czterech dni w grobie.
13.POZNAŃSKAKiedy Jezus przyszedł, zastał (Łazarza) leżącego od czterech dni w grobie.
14.WARSZ.PRASKAKiedy zaś przybył Jezus na miejsce, Łazarz już od czterech dni znajdował się w grobie.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zatem gdy Jezus przyszedł, zastał go leżącego już cztery dni w grobie.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITGdy Jezus przybył na miejsce, Łazarz był już od czterech dni w grobie.
17.TOR.PRZ.Jezus więc przyszedł i znalazł go leżącego już cztery dni w grobowcu.