« Jan 11:23 Ewangelia Jana 11:24 Jan 11:25 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Mówi mu Martha: Wiem że wstanie wpowstaniu w ostatecznym dniu.
2.WUJEK.1923Rzekła mu Martha: Wiem, iż zmartwychwstanie w zmartwychwstaniu w ostatni dzień.
3.RAKOW.NTMówi mu Marta: Wiem iż powstanie w ono powstanie, w on ostatni dzień.
4.GDAŃSKA.1881Rzekła mu Marta: Wiem, iż wstanie przy zmartwychwstaniu w on ostateczny dzień.
5.GDAŃSKA.2017Marta mu powiedziała: Wiem, że zmartwychwstanie przy zmartwychwstaniu w dniu ostatecznym.
6.SZCZEPAŃSKIMarta Mu odpowiada: Wiem, że zmartwychwstanie przy zmartwychwstaniu w dzień ostateczny.
7.MARIAWICIOdpowiedziała Mu Marta: Wiem, że zmartwychwstanie w czasie zmartwychwstania, w ostateczny dzień.
8.GRZYM1936Rzekła mu Marta: Wiem, że zmartwychwstanie w ostateczny dzień.
9.DĄBR.WUL.1973Rzecze mu Marta: Wiem, że zmartwychwstanie przy zmartwychwstaniu w dzień ostateczny.
10.DĄBR.GR.1961Rzekła mu Marta: Wiem, że zmartwychwstanie przy zmartwychwstaniu w dzień ostateczny.
11.TYSIĄCL.WYD5Marta Mu odrzekła: Wiem, że powstanie z martwych w czasie zmartwychwstania w dniu ostatecznym.
12.BRYTYJKAOdpowiedziała mu Marta: Wiem, że zmartwychwstanie przy zmartwychwstaniu w dniu ostatecznym.
13.POZNAŃSKAMówi Mu Marta: - Wiem, że powstanie z martwych przy zmartwychwstaniu w dniu ostatecznym.
14.WARSZ.PRASKAOdpowiedziała Marta: Wiem, że zmartwychwstanie, [ale dopiero] podczas zmartwychwstania w dniu ostatecznym.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Mówi mu Marta: Wiem, że wstanie przy powstaniu w terminie ostatecznym.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITMarta na to: Wiem, że zmartwychwstanie - przy zmartwychwstaniu, w dniu ostatecznym.
17.TOR.PRZ.Marta powiedziała do Niego: Wiem, że będzie wzbudzony z martwych przy zmartwychwstaniu w dniu ostatecznym.