« Jan 11:26 Ewangelia Jana 11:27 Jan 11:28 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Mówi mu: tak panie. Ja uwierzyłam że ty jesteś Christus syn Boży na świat idący.
2.WUJEK.1923Powiedziała mu: Iście, Panie! jam uwierzyła, żeś ty jest Chrystus, Syn Boży, któryś na ten świat przyszedł.
3.RAKOW.NTMówi mu: Tak Panie! jam uwierzyła, żeś ty jest Christus on Syn Boży, który na świat przyść miał.
4.GDAŃSKA.1881Rzekła mu: I owszem Panie! Jam uwierzyła, żeś ty jest Chrystus, Syn Boży, który miał przyjść na świat.
5.GDAŃSKA.2017Odpowiedziała mu: Tak, Panie. Ja uwierzyłam, że ty jesteś Chrystusem, Synem Bożym, który miał przyjść na świat.
6.SZCZEPAŃSKITak Panie - rzecze doń - ja wierzę, żeś Ty jest Chrystus, Syn Boga {żywego}, mający przyjść na ten świat.
7.MARIAWICIOdpowiedziała Mu: I owszem, Panie, jam uwierzyła, żeś Ty jest Chrystus, Syn Boga żywego, Któryś na ten świat przyszedł.
8.GRZYM1936Rzekła: Tak, Panie, ja wierzę, żeś ty jest Chrystus, Syn Boga żywego, który przyszedł na ten świat.
9.DĄBR.WUL.1973Rzecze mu: Zaiste, Panie, jam uwierzyła, żeś ty jest Chrystus, Syn Boga żywego, który na ten świat przyszedł.
10.DĄBR.GR.1961Odrzekła mu: Tak, Panie. Jam uwierzyła, żeś ty jest Chrystus, Syn Boży, który przyszedł na ten świat.
11.TYSIĄCL.WYD5Odpowiedziała Mu: Tak, Panie! Ja mocno wierzę, że Ty jesteś Mesjasz, Syn Boży, który miał przyjść na świat.
12.BRYTYJKARzecze mu: Tak, Panie! Ja uwierzyłam, że Ty jesteś Chrystus, Syn Boży, który miał przyjść na świat.
13.POZNAŃSKAMówi Mu: - Tak, Panie. Ja uwierzyłam, że Ty jesteś Mesjaszem, Synem Bożym, który ma przyjść na świat.
14.WARSZ.PRASKAOdpowiedziała Mu: Tak, Panie, wierzę, że jesteś Mesjaszem, Synem Bożym, który przyszedł na świat.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Mówi mu: Tak, Panie; ja uwierzyłam, że ty jesteś Chrystus, Syn Boga, który przychodzi na świat.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITOdpowiedziała: Tak, Panie! Ja wierzę, że Ty jesteś Chrystusem, Synem Bożym, który miał przyjść na świat.
17.TOR.PRZ.Powiedziała Mu: Tak, Panie! Ja wierzę, że Ty jesteś Mesjaszem, Synem Bożym, który przychodzi na świat.