« Jan 11:27 Ewangelia Jana 11:28 Jan 11:29 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574A to rzekszy poszła i pozwała Maryią siostrę swoję potajemnie rzekąc, uczyciel przyszedł i zowie cię.
2.WUJEK.1923A to rzekłszy, szła i milczkiem zawołała Maryi, siostry swojéj, mówiąc: Nauczyciel przyszedł i woła cię.
3.RAKOW.NTA to rzekszy, odeszła, i zawołała Maryey siostry swej potajemnie, mówiąc: Nauczyciel jest sam, i woła cię.
4.GDAŃSKA.1881A to rzekłszy szła i potajemnie zawołała Maryję, siostrę swoję, mówiąc: jest tu nauczyciel, i woła cię.
5.GDAŃSKA.2017A to powiedziawszy, poszła i potajemnie zawołała swoją siostrę Marię, i powiedziała: Jest tu Nauczyciel i woła cię.
6.SZCZEPAŃSKII po tych słowach odeszła, i przywołała cichaczem Maryę, siostrę swoją, mówiąc: Mistrz tu jest i woła cię.
7.MARIAWICIA to rzekłszy, pobiegła i zawołała siostry swej Maryi, pocichu mówiąc: Nauczyciel tu jest i woła cię.
8.GRZYM1936I gdy to powiedziała, odeszła i pocichu zawołała Marję, siostrę swoją, mówiąc: Mistrz przyszedł i woła cię.
9.DĄBR.WUL.1973I powiedziawszy to poszła i zawołała po cichu siostrę swoją, Marię, mówiąc: Nauczyciel przyszedł i wzywa cię.
10.DĄBR.GR.1961I powiedziawszy to poszła i zawołała po cichu siostrę swoją Marię mówiąc: Nauczyciel przyszedł i wzywa cię.
11.TYSIĄCL.WYD5Gdy to powiedziała, odeszła i przywołała ukradkiem swoją siostrę, mówiąc: Nauczyciel [tu] jest i woła cię.
12.BRYTYJKAA gdy to powiedziała, odeszła i zawołała Marię, siostrę swoją, i rzekła jej w tajemnicy: Nauczyciel tu jest i woła cię.
13.POZNAŃSKAPo tych słowach poszła i po cichu wezwała swoją siostrę Marię, mówiąc: - Jest Nauczyciel i woła cię.
14.WARSZ.PRASKAPowiedziawszy to, odeszła i zawołała po kryjomu swoją siostrę mówiąc: Nauczyciel jest i wzywa ciebie.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A gdy to powiedziała, poszła i skrycie zawołała swoją siostrę Marię, mówiąc: Nauczyciel jest obecny i cię woła.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITPo tych słowach odeszła, zawołała swoją siostrę Marię i powiedziała jej na stronie: Nauczyciel tu jest i woła cię.
17.TOR.PRZ.A gdy to powiedziała, poszła i zawołała Marię, swoją siostrę, i powiedziała skrycie: Nauczyciel jest tutaj i woła ciebie.